• Op de plek van de lege Stadsdennenkerk wil Uwoon 32 appartementen bouwen.

    Harry Schipper

Verzet tegen bouw appartementen locatie Stadsdennenkerk

HARDERWIJK Zowel omwonenden van het Monuta-gebouw aan de Beetsstraat als die van de leegstaande Stadsdennenkerk aan de J.P. Heijelaan kunnen even opgelucht ademhalen: de nieuwbouwplannen voor twee flinke appartementencomplexen stuiten op zóveel verzet, dat de gemeente zich genoodzaakt ziet om de verdere planprocedures even stil te leggen.

Harry Schipper

 

Al twee keer hadden de projectontwikkelaar en architect hun plan voor de bouw van 21 appartementen aan de Beetsstraat aangepast, maar nog steeds vinden de omwonenden het té groot. Het is met drie bouwlagen niet alleen te hoog, waardoor de direct omwonenden bang zijn voor inkijk in hun patiowoningen en tuinen, het gaat ook nog eens voor extra verkeersdrukte en -lawaai zorgen.

ADVIES 'Niet rijp voor besluitvorming', zo luidde donderdagavond dan ook het advies van de meeste leden van de commissie Ruimte aan het college van B en W. Even daarvoor hadden ze de vele bezwaren aangehoord van bewoners van de Beetsstraat, de Multatulistraat en de Martinus Nijhoffstraat. Ze vinden allemaal dat het terrein waarop het Monuta-gebouw staat te klein is voor het beoogde bouwblok waar de projectontwikkelaar 21 appartementen in heeft gedacht. Tijdens de commissievergadering maakten ze ook duidelijk dat ze het gevoel hadden dat er niet naar hun bezwaren wordt geluisterd. Dat er sociale huurwoningen komen, daarmee zeiden de omwonenden geen moeite te hebben. Maar niet zoveel. En niet zo hoog. Twee bouwlagen leek ze een beter idee, zo liet de voorzitter van het buurtcomité Herman van der Mheen de commissieleden weten. Maar die wens lijkt de projectontwikkelaar niet te kunnen honoreren, omdat er dan geld bij moet in plaats van dat hij eraan verdient.

De omwonenden van de Stadsdennenkerk hadden zich verenigd in een 45 huishoudens tellend buurtcomité. En ook zij lieten tijdens de vergadering merken, dat de plannen van woningcorporatie Uwoon om op de plek van de kerk een vier verdiepingen tellend complex te met 32 huurappartementen te bouwen, niet op hun steun kan rekenen. Uwoon had weliswaar verschillende keren bijeenkomsten met de omwonenden georganiseerd en de plannen aangepast om aan hun bezwaren tegemoet te komen, maar het lukte beide partijen niet om tot overeenstemming te komen. Een bouwlaag minder zou wat een aantal omwonenden betrof wel kunnen, maar volgens Uwoon kan het bouwplan dan financieel niet meer uit.

SUBSIDIE Ook niet met de door de gemeente in het vooruitzicht gestelde subsidie van tweeduizend euro per appartement. De buurt vindt dat het complex met vier bouwlagen te groot en te hoog is. Ook zijn ze bang dat er straks in de omliggende straten te weinig plek om te parkeren overblijft. Het verzet van de buurten tegen de bouwplannen lijkt vooral jonge mensen te treffen die al jaren op zoek zijn naar woonruimte met een betaalbare huur. De gemeenteraad had het college daarom al eerder gevraagd om zo snel mogelijk vierhonderd sociale huurwoningen te bouwen. Beide buurtcomités benadrukten donderdagavond dat hun verzet zich niet tegen de komst van sociale huurwoningen richt. ,,Dat willen we juist graag. Maar houdt dan tegelijk ook rekening met de buurt", zo stellen ze.