• Wijnand Kooijmans

Vloer muziektent vertoont gebreken

ERMELO De betonnen vloer in de muziektent op 't Weitje in Ermelo moet worden vervangen. Het gaat voor de gemeente om een kostenpost van dertigduizend euro.

Wijnand Kooijmans

De muziektent is in 1933 gebouwd door het christelijk fanfarekorps in samenwerking met de gemeente. Vanaf die tijd heeft zowel 't Weitje als de muziektent een belangrijke rol vervuld bij markten en evenementen. Rond de jaren '60 is de oude houten vloer vervangen door een betonnen variant. Het gebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

ONVEILIG Tijdens onderhoudswerkzaamheden is geconstateerd dat de betonnen vloer van de muziektent ernstige gebreken vertoont en daardoor onveilig is. Er is een tijdelijke voorziening getroffen om de veiligheid te waarborgen maar dat is niet afdoende.

KONINGSNACHT Als eigenaar van de muziektent is de gemeente aansprakelijk voor de schade en dat wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen. De muziektent is openbaar toegankelijk. Het eerstvolgende evenement op 't Weitje is Koningsnacht vrijdag 26 april. Tot die tijd blijft de muziektent in ieder geval buiten gebruik.