• Wijnand Kooijmans

Vraagtekens bij kosten fietspad Speuld

ERMELO ChristenUnie en CDA zetten vraagtekens bij het bedrag van 1,4 miljoen euro dat is benodigd voor het aanbrengen van fietsvoorzieningen in de buurtschap Speuld. Zeker omdat aanvankelijk de helft van dit bedrag was begroot en de aanleg van fietsstroken langs de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg maar driehonderdduizend euro heeft gekost.

Wijnand Kooijmans

Volgens beleidsadviseur mobiliteit Henk de Vos komt de verhoging onder meer voort uit het feit dat in het rapport van de Antea Group alleen de aanleg van fietsvoorzieningen buiten de bebouwde kom was meegenomen. Terwijl, en daar hamert ook wethouder Wouter Vogelsang op, nu ook het deel binnen de bebouwde kom wordt meegenomen.

SCHOOL Vogelsang wijst erop dat onder meer de onveilige situatie bij de school wordt meegenomen. Het gaat dan om de aanleg van een plateau. Ook wordt de kruising met de Buurtweg aangepast om te voorkomen dat via deze weg sluipverkeer gaat ontstaan. Voor de aanpak van andere wegen is het wachten op de uitkomst van de kerntakendiscussie. Aan de hand daarvan kan een mobiliteitsplan worden opgesteld. Noodzakelijke kleine voorzieningen, zoals het snoeien van een struik aan het Schoolpad worden nu wel uitgevoerd.

Pieter Stam (SGP) wijst erop dat het gebruik van Street print weliswaar minder geluid veroorzaakt dan klinkers maar nog altijd meer lawaai veroorzaakt dan glad asfalt. Volgens Dick Tillema (ChristenUnie) is hier echter bewust voor gekozen, ook binnen de bebouwde kom, omdat dit een wens is van de buurtvereniging Speuld en daarmee een breed draagvlak binnen de bewoners is verkregen.

DRIE TON Dat maakt voor Tillema dat de extra kosten van driehonderdduizend euro voor de Street print voor hem acceptabel zijn omdat de inwoners van Speuld zich toch al weinig voelen gehoord door de gemeente Ermelo. Voor hem is een bijkomend voordeel dat elektrische voertuigen daarmee ook worden gehoord waar dat met asfalt niet het geval is.

De kosten van het totale project zijn voor hem echter onbegrijpelijk. Hij wil dan ook eerst een goede uitleg voor zijn fractie akkoord kan gaan met het totale bedrag van 1,4 miljoen euro. Sober en doelmatig is zijn credo. Ook Dick te Brake (CDA) is geschrokken van het bedrag. Het liefst ziet hij dat dergelijke dure projecten pas worden uitgevoerd wanneer een nieuw mobiliteitsplan is vastgesteld. Ook al omdat er signalen zijn dan ook andere projecten duurder gaan uitvallen dan tot nu toe geraamd.

VEILIG Voor Vogelsang staat voorop dat met het plan de totale verkeersveiligheid in Speuld wordt verbeterd. ,,Daar wachten ze al jaren op." Uitstel of een soberder uitvoering vindt hij niet te maken richting de inwoners van Speuld. Hij wijst erop dat aanvankelijk het plan was een tweezijdig fietspad aan te leggen waarvoor veel bomen moesten sneuvelen en veel grond moest worden aangekocht. Dat werd ongewenst gevonden door de inwoners maar zou ook tot enorme kosten hebben geleid. ,,Met dit plan krijgt Speuld weer smoel."

De raad beslist donderdagavond definitief over de aanleg van het fietspad en de verkeersmaatregelen.