• De Zaak van Ermelo

Vraagtekens rond 'shop in shop'

ERMELO Komen er, in strijd met de vergunning, toch vijftien tot twintig shop in shop winkels in de kringloopwinkel 'De Zaak van Ermelo' in de voormalige koekjesfabriek op bedrijventerrein Kerkdennen.

Wijnand Kooijmans

Deze vraag gaat Bart Willemsen (CDA) schriftelijk voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders. In de raadscommissie stelde hij hierover vragen waarop hij, naar zijn mening, geen bevredigde antwoorden kreeg van wethouder Leo van der Velden. Door het college is in de vergunning als harde voorwaarde gesteld dat shop in shop winkels niet zijn toegestaan in de kringloopwinkel.

OPROEP Willemsen verbaasde zich er dan ook enorm over in de media te moeten lezen dat er toch plannen voor shop in shop waren. Daarna kwam er ook een oproep van de Stichting Welzijn Ermelo die vrijwilligers hiervoor vroegen. Hij wil daarom van het college weten of de plannen kloppen, het college hiervan op de hoogte is en welke maatregelen worden getroffen. Ook wil hij de bevestiging dat winkels in het kernwinkelgebied zich moeten vestigen.

Van der Velden wil niet ingaan op de handhaving omdat dit, indien noodzakelijk, een zaak is van burgemeester André Baars. Met het toestaan van de kringloopwinkel heeft het college willen voorkomen dat zich op deze plek mogelijk een kippenslachterij zou vestigen. Ook moest de Zaak van Ermelo verhuizen vanaf Veldwijk.

VOER Volgens de wethouder is het moeilijk precies aan te geven wat nu onder shop in shop moet worden verstaan. Voer voor juristen volgens hem. Voor hem is het de vraag of hier ook kramen onder vallen waarbij wel via de centrale kassa van de kringloopwinkel wordt afgerekend. ,,Is er dan sprake van shop in shop in optima forma?", zo vraagt de wethouder zich af. Van der Velde geeft aan niet de vraag te kunnen beantwoorden of in strijd met de vergunning wordt gehandeld."

Hetgeen hem op de reactie van Willemsen kwam te staan dat de wethouder probeert om de hete brei heen te draaien. Ook wijst Willemsen op de toenemende leegstand in het centrum. Van der Velden blijft bij zijn mening niet meer over de zaak te kunnen zeggen dan hij al heeft gezegd. Ten aanzien van de leegstand wijst de wethouder op leegstaande panden aan de Putterweg. Hij vindt dat hij de eigenaren niet kan verbieden deze te verhuren of te verkopen.

OPTIE Omdat een discussie rond vragen niet is toegestaan is de enige optie voor Willemsen nu de vragen schriftelijk in te dienen. Han Wilhelm (BurgerBelangen) komt met de kritiek het onbegrijpelijk te vinden dat het college niet precies weet wat onder shop in shop moet worden verstaan. Het gaat om een eigenaar van een pand die ruimte verhuurt aan kleine ondernemers die de prijs van hun eigen spullen vaststellen.

Van der Velden kan verder melden dat op korte termijn de vervuiling van de Zanderij aan de oppervlakte wordt aangepakt. Daarna volgt een plan van aanpak voor de totale vervuiling. Zodra de resten van de grond zijn verwijderd wil hij zien of het gebied kan worden verkleind. Hierover vindt wel een duidelijke communicatie plaats met de omwonenden volgens de wethouder.