• Bewoners vrezen dat de deels kaarsrechte Julianalaan straks een racebaan wordt.

Vrees dat Julianalaan racebaan wordt

ERMELO Aan de openstelling van de Prins Hendriklaan en het verhogen van de maximumsnelheid van dertig naar vijftig kilometer op een deel van de Julianalaan wordt vastgehouden door een meerderheid van de Ermelose gemeenteraad. Twee moties van VVD en BurgerBelangen Ermelo om de besluitvorming op te schorten voor overleg met de bewoners werden verworpen. Beide partijen wilden bovendien dat nadien het aan de gemeenteraad is een besluit te nemen over beide verkeersmaatregelen.

Wijnand Kooijmans

De meerderheid van de raad steunt het voorstel. Mede ook omdat dit is vastgelegd in het coalitieakkoord dat is gesloten na het aantreden van de nieuwe raad. Wethouder Jan van Eijsden: ,,Het voorstel is tevens opgenomen in de actualisatie van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Toen heeft niemand van alle raadsfracties bezwaar gemaakt. Ik vind de visie van de VVD dat de gemeenteraad is gepasseerd bij de besluitvorming volstrekt onjuist en dat steekt mij."

Bart van de Knaap (BurgerBelangen Ermelo) is van mening dat de gemeenteraad nooit een besluit heeft genomen over de voorgestelde maatregelen. Het coalitieakkoord is alleen ter kennisgeving aangenomen. ,,Het nu genomen besluit is niet van deze tijd. Het verhogen van de maximumsnelheid op de Julianalaan getuigt niet van consequent beleid en er is geen enkel draagvlak voor. Wij lopen grote kans dat allerlei juridische procedures worden gevoerd en dat kost ons meer dan de driehonderdduizend euro die met de uitvoering van de werkzaamheden is gemoeid."

Désirée Meijsen (VVD) zette zwaar de aanval in op het college. ,,Afspraken zijn geschonden, mensen zijn voor de gek gehouden. Tegen de bouw in het gebied 't Trefpunt waren veel bezwaren, die zijn weggenomen door een

veilige woonwijk te beloven. Wat voor politiek spel wordt hier gespeeld. Hier is sprake van misbruik van vertrouwen. Zo ga je als bestuur van een gemeente niet met je burgers om. Dit leidt tot meer verkeer en verkeersonveiligheid. Het is wachten op het eerste ongeval en wie wil dat op zijn of haar geweten hebben."

Volgens Meijsen gaat het coalitieakkoord boven alles. ,,Hoe serieus kunnen wij dit college nog nemen wanneer afspraken met burgers worden geschonden. Wanneer burgers zelfs geen antwoord op hun mails krijgen." Dick te Brake (CDA): ,,Bij de vaststelling van het coalitieakkoord zijn de verkeersbesluiten die het college nu uitvoert al als vaststaand aangenomen. Daar hebben wij als raad allemaal 'ja' tegen gezegd. Wij zijn voor een eerlijke verdeling van het verkeer over alle wijken. Ik vind het vreemd dat het eigenlijk nu weer op de agenda staat."

Wethouder Van Eijsden: ,,De raad heeft al drie keer eerder de kans gekregen hierover te spreken. De VVD heeft zelfs geen enkele opmerking gemaakt bij deze gelegenheden." Beide moties werden alleen gesteund door VVD en BurgerBelangen Ermelo. Het college krijgt daarmee groen licht verder te gaan met de uitvoering van de plannen.