• Martijn Beekman

Vrij zwemmen niet ingeperkt

ERMELO Eén ding moet duidelijk zijn, zo zegt wethouder Leo van der Velden. In het nieuwe zwembad blijft het aantal uren dat recreatief kan worden gezwommen, gelijk aan het huidige aanbod. Hij betreurt het dat door de Vrienden van Calluna hierover een verkeerd beeld wordt geschetst. Zoals ook ten onrechte de indruk wordt gewekt dat het huidige Calluna al veertig jaar een recreatief bad kent. Dat is pas in 1992 gerealiseerd.

Wijnand Kooijmans

Door alle commotie rond het zwembad sneeuwt de bouw van een nieuwe sporthal onder en dat wordt betreurd. ,,Zeker als je kijkt naar de staat van bijvoorbeeld de Wethouders Balverszaal waar onder een kapot dak moet worden gesport: zo zegt wethouder Hans de Haan. Als het gaat om de bouw van het nieuwe zwembad en sporthal staat Ermelo aan de vooravond van belangrijke besluitvorming, zo zegt wethouder Van der Velden. ,,Met de 21 miljoen die hiermee is gemoeid praten we wel over het grootste project dat in de geschiedenis van de gemeente Ermelo wordt gerealiseerd."

Eén van de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan is dat het complex niet alleen energie- maar ook klimaatneutraal wordt gebouwd. Van der Velden wijst verder op de sporthal die een extra verhoging krijgt voor het turnen en dan vooral voor het trampolinespringen. ,,Maar in het zwembad komt geen glijbaan. Maar deze was ook niet opgenomen in de plannen van het voormalige college." Bij de nieuwe besluitvorming is het streven geweest binnen de geraamde 21 miljoen euro te blijven. Onder meer door het aantrekken van de bouw als gevolg van het herstel van de economie waren de kosten inmiddels al gestegen tot 23 miljoen euro. ,,En dat geld hebben we niet, zeker gezien ook de andere belangrijke plannen die we hebben", geeft de wethouder aan. Volgens Van der Velden maakt dat het college van burgemeester en wethouders een afweging hebben moeten maken. ,,Ik vind dat we de juiste hebben gemaakt", aldus Van der Velden. Uitgegaan wordt daarbij van de komst van een extra 9.000 bezoekers zodra het nieuwe zwembad is gerealiseerd. ,,Een erkend bureau heeft ons aangegeven dat we zelfs bezoekers uit Putten zullen trekken gezien onze tariefstelling." Van der Velden geeft aan dat de gemeente veel bijdraagt aan de bezoekers van het zwembad. Iedere bezoeker kost de gemeente tien euro extra. ,,Het komt voor dat abonnementhouders per keer zwemmen voor twee kwartjes en daarmee 14,50 euro aan subsidie ontvangen," Wanneer het plan van het CDA wordt bekeken betekent dit, zo heeft Van der Velden berekend, dat de gemeente per bezoeker 30 euro moet bijpassen. De christen-democraten willen een groter recreatief bad.