• Bram van de Biezen

Wethouder Van Eijsden: 'Motie tegen windmolens in Ermelo achterhaald'

ERMELO Ermelo gaat de komende tijd inzetten op het verkrijgen van meer draagvlak voor onder meer de grootschalige opwekking van energie. In het kader van duurzaamheid wordt daarnaast het netwerk elektrische laadpalen uitgebreid en wordt zaterdag 11 mei op 't Weitje tussen 10.00 uur en 16.00 uur uur het Huis enTuin Event gehouden.

Wijnand Kooijmans

Als het gaat om grootschalige opwekking van energie ligt er momenteel nog een oude motie van de gemeenteraad van Ermelo op tafel. Hierin wordt de komst van windmolens binnen de grenzen van Ermelo uitgesloten. Wethouder Jan van Eijsden verwacht dat deze motie binnenkort echter wel van tafel gaat. ,,Ik denk dat deze motie achterhaald is, dat windenergie noodzakelijk is om onze doelen te halen.

De vraag is wel waar je dan windmolens plaatst."

Daarnaast gaat het ook om plekken waar je zonnevelden kunt plaatsen of biovergisters. ,,Ermelo heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn en in 2034 klimaatneutraal. Het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden moet daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Hiervoor wordt gestreefd naar een goed openbaar laadnetwerk. Het aantal elektrische auto's is in Ermelo gegroeid van één in 2013 naar veertien in 2017. Het aantal hybride auto's met een stekker groeide in dezelfde periode van zes naar 88. Wethouder Van Eijsden denkt dat het werkelijke aantal hoger ligt omdat veel elektrische auto's worden geleased en daardoor niet staan geregistreerd in de gemeente van de e-rijder.

AANVRAGEN Op dit moment telt Ermelo vijf openbare laadplaatsen bij het NS-station, Raadhuisplein, Struikakkers, Nelson Mandelahof en Groot Horloo.

Uitbreidingslocaties zijn al eerder in beeld gebracht om wildgroei te voorkomen en om te ondervangen dat de parkeerdruk in de wijken teveel toeneemt. Inwoners en bedrijven kunnen vanaf nu oplaadpalen voor elektrische auto's aanvragen. De uiteindelijke locatie wordt wel bepaald door de gemeente maar uitgangspunt is dat deze binnen tweehonderd meter komt van het adres van de aanvrager.

CONTROLE De laadpalen worden wel aan strenge eisen gebonden. Het mogen geen parkeerplaatsen worden voor elektrische auto's en dat maakt dat de auto moet worden verplaatst zodra deze is opgeladen. Wie dat niet doet loopt het risico te worden bestraft. Door de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente wordt hierop gecontroleerd. Ook 'nepopladers' worden bestraft. Geconstateerd is dat mensen met een benzineauto ook bij oplaadpunten parkeren om zo dicht bij huis hun auto te kunnen parkeren.

EVENT Tijdens het Huis en Tuin Event worden onder meer de mogelijkheden getoond comfortabel te gezonder te willen wonen. Vragen kunnen worden gesteld over duurzame installaties, zonnepanelen en isolatie. Informatie wordt verstrekt over groene hypotheken en leningen en er worden producten getoond om een tuin klimaatbestendig te maken.

Om 12.00 uur maakt wethouder Jan van Eijsden bekend wie de beste biologische appeltaart heeft gebakken en is er muziek van de Ermelose band Daddy O. De gemeente geeft voorlichting over duurzaam bosbeheer en er kan worden meegereden met een elektrische auto. Tevens kunnen elektrische fietsen worden getest.