• Archief BDU Media

Wijkbewoners mogen meedenken over inrichting speeltuintjes

ERMELO Van half maart tot eind mei knapt de gemeente Ermelo verschillende speeltuintjes op. In de meeste gevallen vervangen ze verouderde speeltoestellen. ,,Graag betrekken wij direct omwonenden bij de keuze van de nieuwe speelelementen."

Het gaat om de speeltuintjes op de locaties De Lange Haeg, Zwaluwstraat, Smutslaan, Retiefstraat, Nelson Mandelahof en Veluwshof. Er is budget voor een speelelement zoals dat al in de speeltuin aanwezig was. Het aanschafbedrag van het bestaande speeltoestel bepaalt daarmee het budget voor een nieuw speelelement. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met de vraag om mee te denken over de keuze. De ideeën moeten passen binnen het budget.

Het Leefbaarheidsteam van de gemeente ontvangt ook graag ideeën over het samen onderhouden van speeltuinen en openbaar groen via info@leefbaarheidsteamermelo.nl.