• Het CDA wil een witte anjer-perkje om de waardering voor veteranen rond Veteranendag meer glans te geven.

    Jan de Roo

Witte Anjer-perkje in wacht

ERMELO Het CDA gaat de aanleg van een witte anjer-perkje bespreken met de overige raadsfracties om tot een gezamenlijk plan hiervoor te komen. Een motie om het park direct aan te leggen kreeg geen steun van de overige fracties. Zij vinden dat een perkje niet per motie moet worden geregeld.

Wijnand Kooijmans

Het was één van de punten die in de raad aan de orde kwamen. De raad besloot daarnaast onder meer een krediet van 300.000 euro uit te trekken voor de aanleg van fietsstroken langs de Jr. Dr. C.J. Sandbergweg tussen Leuvenum en Staverden. CDA en ChristenUnie gaven aan wel problemen te hebben met de schriftelijke presentatie van het voorstel, omdat dit tot grote verwarring heeft geleid.

BANDEN Ten aanzien van het witte anjer-perkje wijst Cor Louwerse van het CDA op de banden die Ermelo heeft met het leger. Sinds 1948 is hier een kazerne gevestigd. Door de loop der jaren zijn er bovendien veel militairen in Ermelo komen wonen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het dorp.

De motie om het perkje aan te leggen is ingegeven door een verzoek van het Nationaal Comité Veteranendag aan alle gemeenten om zo'n perkje aan te leggen. Volgens Louwerse zou de aanleg in Ermelo een mooi symbool zijn van waardering en respect voor de inzet van veteranen voor vrede en veiligheid in Nederland en de rest van de wereld.

KOSTEN De kosten zijn wat Louwerse betreft laag. Een bedrag van 250 euro voor de aanschaf van de planten en eenmalig 250 euro voor een bordje met uitleg. De overige partijen vinden dat er sprake is van een sympathiek idee. Maar dat een motie niet de aangewezen weg is. Het liefst zien ze dat de aanleg wordt opgepakt vanuit de samenleving van Ermelo.

Als mogelijke locatie wordt door enkele partijen de omgeving van het monument aan de Horsterweg genoemd. Louwerse gaf zelf aan te denken aan het Raadhuisplein. Partijen vinden het meest ideaal dat het plan wordt besproken met de portefeuillehouder, wethouder Leo van der Velden en dat ook kinderen hierbij worden betrokken. Reden voor Louwerse de motie in te trekken en overleg met de andere partijen aan te gaan.

FIETSSTROKEN Ten aanzien van de fietsstroken vindt het CDA dat hiermee eigenlijk moet worden gewacht tot het mobiliteitsplan wordt behandeld door de gemeenteraad. Dick te Brake vindt dat dit te lang op zich laat wachten. Mede gezien de vele verzoeken van bewoners die er al liggen. Hij wijst er op dat de bewoners van het Schoolpad al twee jaar op een oplossing wachten.

De meerderheid van de raad vindt de aanleg logisch, omdat hiervoor al in een eerder stadium is gekozen. Voor wethouder Leo van der Velden gaat het om de uitvoering van een bij velen lang levende gekoesterde wens die ook op korte termijn kan worden gerealiseerd.

VERBETERING Voor de ChristenUnie speelt vooral de verbetering van de veiligheid voor de fietsers een belangrijke rol.