Wonen en werken in De Boskamer

ERMELO Binnen het gebied De Boskamer in Ermelo moet wonen en werken een plek krijgen in groene kamers. Het gaat om het gebied tussen de Kolbaanweg, Julianalaan en het doodlopende deel van de Oude Nijkerkerweg.

Wijnand Kooijmans

Aanvankelijk was de locatie onderdeel van De Driehoek. Binnen dit gebied was het aangeduid als een boscomplex waar nieuwe functies voor wonen en werken kunnen worden ontwikkeld. Onder meer omdat initiatieven van grondeigenaren uitblijven is besloten het gebied uit het plan voor De Driehoek te halen om zo vertraging bij de vaststelling van dit bestemmingsplan te voorkomen. De gemeente bezit ook zelf gronden in het gebied.

Inmiddels is door wethouder Jan van den Bosch overleg gevoerd met de meeste grondeigenaren binnen De Boskamer Afgesproken is dat iedere eigenaar een plan kan ontwikkelen dat voor alle betrokken partijen haalbaar is. Daarbij wordt ook gekeken of op bepaalde plekken een herverkaveling van gronden kan plaatsvinden gezien de huidige ongunstige ligging voor veel eigenaren. Leefbaarheid van het gebied waarborgen wordt gezien als een belangrijk item. Om alles in goede banen te leiden wil de gemeente 18.500 euro investeren in het maken van plannen.