• Wijnand Kooijmans

Bedrijfswoning mag geen burgerwoning worden

ERMELO De bestemming van een bedrijfswoning aan de Kawoepersteeg in Ermelo wordt voorlopig niet omgezet in een woonbestemming. Dat is besloten door het Ermelose college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans 

Daarmee wordt voorbij gegaan een verzoek hiertoe van de eigenaar. Die had de woning in 2014 gekocht in de volle overtuiging dat het zou gaan om een burgerwoning. Nu blijkt in het bestemmingsplan dat het gaat om een bedrijfswoning van het achtergelegen recreatieterrein Horsterland. Ondanks het ontbreken van een juridische dan wel praktische bemoeienis van de man met het park en het heffen van onroerendzaakbelasting voor een burgerwoning.

Dat de woning geen onderdeel uitmaakt van Horsterland komt ook naar voren uit het onderzoek dat de eigenaar heeft uitgevoerd naar het gebruik door de tijd heen. Het college is van mening dat in principe de gewenste bestemming aan het pand kan worden gegeven. Maar wil eerst de procedure rond de omgevingsvisie van het recreatiecluster Horst afwachten.

Het park Horsterland krijgt in deze visie ook een woonbestemming. Hiervoor geldt een zogenoemde vereveningsmodel. Dat betekent dat de eigenaar van het park een financiële bijdrage aan de gemeente moet betalen voor de gewijzigde bestemming omdat de woningen meer waard worden. Naar de mening van het college kan het niet zo zijn dat de eigenaar van een bedrijfswoning geen bijdrage behoeft te betalen omdat de bestemming van zijn pand eerder wordt gewijzigd. Dat zou ook betekenen dat de eigenaar van het park meer kosten moet betalen.

De eigenaar van de 'bedrijfswoning' heeft echter haast. In verband met privéomstandigheden en het verkrijgen van een hypotheek, heeft hij haast met de verkoop.