• Als de onderhandelingen goed aflopen, maken deze schuren en stallen plaats voor (goedkope) woningen.

    Harry Schipper

Huizen aan Hierdense Enk

HARDERWIJK Bijzonder: de gemeente Harderwijk is bereid om – tegen de zelf opgestelde regels in – bouw van zo'n 25 – meest goedkope - woningen in het agrarisch buitengebied in Hierden toe te staan. Het gaat om twee stukken grond aan de rand van de Hierdense Enk. Om precies te zijn aan de Paasloweg, nabij de Beekhuizerweg, waar nu nog een paar flinke eendenschuren en vleeskalverstallen staan.

Harry Schipper

De eigenaren, de bejaarde broers Jannes en Gerrit van der Horst, overwegen hun agrarisch bedrijf te beëindigen en willen de stallen dan slopen. Wel stellen ze als eis dat ze op die plek daarvoor in de plaats woningen mogen bouwen. En dat ze (als hobby) nog wat paarden mogen houden. Zo niet, dan overwegen ze om hun bedrijfsactiviteiten zelfs uit te breiden. De vergunningen voor het vergroten van de stallen van 5500 naar 9800 vierkante meter aan stallen hebben ze al op zak: die had de gemeente eerder al afgegeven.

AFWIJKEN De gemeente staat niettemin positief tegenover het plan. B en W denken dat het Hierdense landschap er mooier door wordt, als de grote stallen daar verdwijnen en de stal-uitbreidingsplannen van de veehouders niet doorgaan. Om die reden willen ze van de tot dusver strikte regels voor het buitengebied van Hierden afwijken en zijn ze niet bang dat straks iedereen komt met bouwplannen.

Wel stelt het gemeentebestuur voorwaarden aan de woningbouwplannen. Zo moeten ze aansluiten op de Harderwijkse behoefte, wat erop neerkomt dat er zeker tien (kleine) starterswoningen van maximaal 45 vierkante meter moeten komen, zeven goedkope woningen (maximaal 75 vierkante meter) en nog eens vier huizen in het middeldure segment (groot 125 m2). Er mogen dan ook nog twee luxe huizen (maximaal 150 m2) gebouwd worden.

Om te voorkomen dat de woningen later worden uitgebouwd en daardoor te duur worden voor de groep woningzoekenden voor wie ze eigenlijk zijn bedoeld, stelt de gemeente architectonische voorwaarden die uit- of aanbouw heel moeilijk moeten maken. En behalve het voorschrijven van het maximale grondoppervlak stelt de gemeente ook nog aanvullende eisen aan de kavelgrootte en wat ze maximaal mogen kosten of aan huur mogen opbrengen.

ILLEGAAL De gemeente gaat er ook in mee dat er nog vier recreatiewoningen (waarvan er twee illegaal waren gebouwd) op het terrein van de veehouders een permanente woonbestemming krijgen. Dat kan door gebruik te maken van de sloopregeling die de gemeente heeft opgesteld voor het eendengebied. En de twee bedrijfswoningen krijgen straks ook een 'gewone' woonbestemming.

STIKSTOF Tot slot wil de gemeente ook dat de vrijkomende stikstofrechten aan de gemeente zelf worden overgedragen. Jannes van der Horst bevestigt tegenover deze krant dat er met de gemeente over hun plannen wordt onderhandeld. ,,Maar", zo laat hij met een geheimzinnig glimlachje weten, ,,het is nog helemaal niet zeker of ze ook doorgaan."