• Het gemeentehuis van Ermelo

    Wijnand Kooijmans

Raad vraagt college tweede bedrijfswoning toch toe te staan

ERMELO Kom met een wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van een tweede bedrijfswoning door de familie Van Malestein aan de Telgterweg in Ermelo mogelijk te maken.

Wijnand Kooijmans

Dat is het advies dat de raadsfracties meegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Nu wordt nog gebruik gemaakt van een noodwoning maar de termijn waarvoor hier vergunning is verleend is inmiddels verstreken. Wel heeft het college besloten in afwachting van een definitief besluit over de aanvraag niet handhavend op te treden.

OMVANG Volgens vertegenwoordiger Rikkert Vliek van de betreffende familie heeft het bedrijf een dusdanige omvang dat een tweede
bedrijfswoning mogelijk moet zijn. Hij wijst daarbij op rond de twintig percelen in Ermelo waar volgens het bestemmingsplan een tweede
woning aanwezig is of mag zijn. Maar alle pogingen van de familie Van Malestein zijn tot nu mislukt.

Alle partijen in de Ermelose gemeenteraad zijn van mening dat geen functieveranderingsbeleid kan worden toegepast om alsnog de tweede bedrijfswoning te realiseren. Het aantal van 887 sloopmeters dat is aangeboden is hiervoor onvoldoende. Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) zou het wel wenselijke vinden dat, ook bij een wijziging van het bestemmingsplan, de aangeboden sloop alsnog plaats vindt omdat gestreefd wordt naar minder stenen in het buitengebied.

RICHTING In maart is het college om duidelijkheid gevraagd en is toegezegd dat het college een richting zou aangeven om tot een oplossing te komen. Maar tot vandaag de dag is dat niet gebeurd. Volgens wethouder Leo van der Velden komt dit omdat de brief inmiddels op de agenda van de raad is gezet. Volgens hem moet er voor het eind van dit jaar wel de gevraagde duidelijkheid worden gegeven en een voorstel aan de raad op tafel liggen.

Volgens ambtenaar Jeroen Jansen is de vergunning voor een tweede woning in het verleden geweigerd omdat er sprake was van een bedrijfsovername waarbij de oorspronkelijke eigenaar in de eerste bedrijfswoning bleef wonen. Gezien het aantal sloopmeters dat is
ingebracht heeft het ambtelijk apparaat geadviseerd nu mee te werken aan een tweede bedrijfswoning. Het college heeft echter anders beslist omdat de aanvraag niet past binnen het functieveranderingsbeleid.

OPLOSSING Dat wordt nu gesteund door de raadsfracties. Maar die vinden wel dat een wijziging van het bestemmingsplan de oplossing is om alsnog de gevraagde tweede bedrijfswoning te realiseren. Waarbij ook een oplossing moet worden gezocht voor het gegeven dat zo'n woning op twintig meter afstand van de bestaande bedrijfswoning moet komen waar de aanvraag uitgaat van een afstand van rond de honderd meter.