• Linda Heller

Zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg voor St Jansdal

HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk heeft het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg ontvangen. Vorig jaar behaalde het ziekenhuis nog een bronzen keurmerk. Dat St Jansdal dit jaar zilver heeft behaald, onderstreept dat het ziekenhuis de ingeslagen weg naar duurzame bedrijfsvoering goed bewandelt.

Het certificaat is uitgereikt door Adriaan van Engelen, directeur van Milieuplatform Platform Zorgsector aan Jan Voorburg, lid Raad van Bestuur van St Jansdal. Het milieucertificaat "Milieuthermometer Zorg' is ontwikkeld door het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en de Stichting Milieukeur SMK. Een zorginstelling komt in aanmerking voor een certificaat als aan een aantal criteria is voldaan. Criteria onder andere over het gebruik van energie en water, afval, gevaarlijke stoffen en inkoop. Veel afdelingen van het ziekenhuis zijn hier blijvend intensief mee bezig. Zo is St Jansdal afgelopen jaar overgegaan op volledig groene stroom. Binnenkort wordt gestart met het plaatsen van zonnepanelen en de afdeling Inkoop gaat nu nog meer dan voorheen rekening houden met de eisen die gelden voor duurzaam inkopen.

Naast ziekenhuisbrede thema's kunnen ook individuele medewerkers een steentje bijdragen. Door na te gaat of het nodig is iets te printen en meer digitaal te werken. De lampen niet onnodig te laten branden en aan medewerkers wordt gevraagd het afval zoveel mogelijk te scheiden. Ons motto 'Je zorgt voor elkaar' houdt ook in: zorg goed voor het milieu. St Jansdal voldoet nu aan de strengere eisen voor het certificaat Zilver. Volgend jaar wordt beoordeeld of dit blijvend is en of in de toekomst nog een keurmerk te behalen valt: Goud.

Foto: Het certificaat is uitgereikt door Adriaan van Engelen (rechts), directeur van Milieuplatform Platform Zorgsector aan Jan Voorburg, lid Raad van Bestuur van St Jansdal.