• BDU archief

Zilveren Kruis betaalt mee aan snelle opvang ouderen

ERMELO Het Zilveren Kruis gaat meebetalen aan de coördinatie en opvang van ouderen die in een crisissituatie belanden. Daarnaast financiert de zorgverzekering de komst van zes wijkmanagers die in gemeenten op de Noord Veluwe en Zeewolde de tussenschakel moeten vormen tussen de huisartsen en hun cliënten. Op de Noord Veluwe gaat het om de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg.

Wijnand Kooijmans

Om het doorverwijzen van ouderen in een crisis beter regelen was door de Woonzorgunie Noord Veluwe al het Veluws Ouderen Steunpunt opgericht. Daarvoor moesten huisartsen eindeloos bellen naar instellingen om een plek te vinden voor een oudere. Het gaat dan veelal ook om ouderen die verward zijn. Het steunpunt werd tot nu toe volledig bekostigd door de WZU zelf gezien de noodzaak de opvang beter te regelen.

KERNTAKEN Wethouder Hans de Haan van de gemeente Ermelo is blij dat het Zilveren Kruis gaat meebetalen aan de crisisopvang voor ouderen. Wel wordt de naam veranderd in ELV hetgeen staat voor eerstelijnsverblijf. Volgens De Haan staan de huisartsen toch onder druk en is het belangrijk dat ze zich nu vooral op hun kerntaken kunnen concentreren.

De zorgmanagers zijn onderdeel van Medicanus, de huisartsenpost voor de Noord Veluwe en Zeewolde welke is gevestigd in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De managers vormen de schakel tussen de huisartsengroepen en de buitenwereld. Ook dit moet zorgen voor het ontlasten van huisartsen. Om dat te bereiken krijgt onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin een fors aandeel in de jeugdzorg. Nu komen kinderen en hun ouders vaak toch als eerste bij de huisarts. Het geheel moet leiden tot een beter zicht op de totale jeugdgezondheidszorg.

GELD De Haan zegt dat de overeenkomst met het Zilveren Kruis de gemeenten financieel vrijwel niets kost. Op termijn verwacht hij dat de samenwerking zelfs geld gaat opleveren. De komst van zowel het steunpunt voor de opvang van ouderen als de wijkmanagers maken dat de zorg efficiënter kan worden ingericht.