• Foto: Henk Merjenburgh

Zorgen over stichting Noah

ERMELO/HARDERWIJK De gemeenten Harderwijk en Ermelo maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen bij stichting Noah. Het zittende bestuur is zonder overleg uit haar functie gezet. De gemeenten Harderwijk en Ermelo zijn hierover door dit bestuur op de hoogte gebracht.

,,Er zijn op dit moment geen signalen dat stichting Noah zich niet aan haar doelstellingen en subsidieverplichtingen houdt'', aldus de gemeenten in een persverklaring. ,,Wel zijn er zorgen over de voortgang en voortbestaan van stichting Noah. De door de gemeente ingezette weg om gezamenlijk tot borging van dit mooie initiatief te komen is met ontbinding van het bestuur doorkruist. De gemeenten betreuren dit ten zeerste en zijn het oude bestuur dankbaar voor hun inzet en samenwerking bij dit proces.''

Harderwijk en Ermelo gaan nader onderzoek doen om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie.