• Erik van't Land

Zorgen over teveel aan geplande appartementen

ERMELO Het afwijken van het woningbouwprogramma in het plan van de zorggroep Noord-Veluwe baart veel leden van de raadscommissie Ruimte in Ermelo zorgen. Want waar in de gemeente moet dit worden gecompenseerd?

Wijnand Kooijmans

Vooral het aantal te bouwen appartementen baart veel commissieleden zorgen. Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van het masterplan dat de zorggroep heeft opgesteld voor de bouw van onder meer 150 zorgwoningen. Verdeeld over zestig zorgwoningen en negentig woningen in verschillende prijsklassen.

Het gaat om de vervanging van de verzorgingshuizen Dillenburg en Rehoboth en de locatie van het Oranjepark. De in dat park staande aanleunwoningen worden gesloopt. Naast de woningen moet er een gezondheidscentrum komen, een ontmoetingsruimte en een park. De woningbouw is nodig, zo werd onderstreept door bestuurder Margreeth Kasper de Kroon van de zorggroep om de exploitatie van het totale plan rond te krijgen.

BETON Volgens haar is het masterplan niet in beton gegoten. Op basis van de gesprekken met de omwonenden is het huidige masterplan al een nieuw plan ten opzichte van het oorspronkelijke idee. Men wil ook graag met alle betrokkenen in gesprek blijven om zo veel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen.

Met het plan heeft de zorggroep, volgens haar, duidelijk de nek willen uitsteken. ,,Een nieuw zorgcomplex bouwen en de rest van de grond verkopen was gemakkelijker geweest. Het opstellen van het plan tot nu toe heeft ons

veel geld gekost." Volgens haar is het zeker niet de bedoeling om als zorggroep een financieel slaatje uit het plan te slaan.

VVD Duidelijk is dat alleen de VVD niet zwaar weegt aan het niet halen van het woningbouwprogramma. Volgens Monique van den Broek is er veel vraag naar duurdere koopappartementen. Door het ontbreken daarvan verhuizen nu mensen vanuit Ermelo naar het Waterfront in Harderwijk.

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) ziet wel iets in het oprichten van een waarborgfonds. Het geld dat daarin wordt gestort bij het niet voldoen aan het woningbouwprogramma kan dan elders worden benut om goedkope woningen te bouwen. Hij heeft ook zorgen of op termijn in Ermelo voldoende zorgplekken zijn.

PLEKKEN Leo van der Velden (SGP) ziet in het masterplan vooral in het midden veel lege plekken welke wellicht kunnen worden ingevuld. Hij heeft wel vertrouwen dat het plan uiteindelijk goed komt. Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) is benieuwd naar de gevolgen voor het plan wanneer men zich wel aan het woningbouwprogramma houdt. Ronald van Veen (ChristenUnie) vreest precedentwerking wanneer hier te veel van het woningbouwprogramma wordt afgeweken.

De sloop van de Dillenburg moet in 2019 plaatsvinden waardoor eind 2018 de zorggroep met de bouw van het zorgcomplex wil starten. De sloopafspraak is gemaakt bij de overname van Vestia. Het woningbouwprogramma is wat betreft wethouder Jan van den Bosch niet in beton gegoten. Per locatie kan de noodzaak bestaan hiervan af te wijken.

LOCATIE Overigens wordt, volgens hem, het aantal van vijftig procent huurwoningen wel gehaald. Ook wijst hij op het gegeven dat op grond van het huidige bestemmingsplan de zorggroep op deze locatie al veel mogelijkheden heeft. De Julianalaan blijft op dit punt een 30 kilometer weg. Wel denkt de wethouder dat optische maatregelen nodig zijn die de snelheid van het verkeer minderen.

Het masterplan wordt door de raadsleden wel geaccepteerd als uitgangspunt om te komen tot een uiteindelijk definitief plan om te komen tot een bestemmingsplan. Dan is de raad aan zet voor een definitief oordeel.