• Darko Stojanovic

'Zorgsamenwerking' Harderwijk in tv-programma SBS6

HARDERWIJK Binnen het GezondheidCentrum Harderwijk werken meerdere disciplines samen onder meer op het gebied van Parkinson, Oncologie en COPD. SBS 6 besteedt in het tv-programma SamenSterk aandacht aan deze Harderwijkse 'zorgsamenwerking'.

Voor de Harderwijkse patientengroepen zijn multidisicplinaire zorgprogramma's binnen het centrum ontwikkeld. ,,Er vindt regulier multimodaal overleg plaats en er wordt gebruik gemaakt van beveiligde zorgmail- en app systemen waardoor de betrokken zorgverleners elkaar makkelijk kunnen vinden'', zegt zorgcoördinator Hillie Hofmeester van GezondheidCentrum Harderwijk. ,,Een goed voorbeeld van samenwerking binnen de eerstelijnszorg waardoor kwalitatief goede zorg ook betaalbaar kan blijven.''

Ook de samenwerking met de tweede lijn wordt gezocht. ,,Zo zijn er plannen waarbij de neurologen en de Parkinsonverpleegkundige van het St. Jansdal spreekuur gaan houden in het centrum.''

SBS 6 heeft de samenwerking binnen het centrum opgenomen in hun tv-programma SamenSterk. Dat wordt uitgezonden op 18 mei om 16.00 uur en op 19 mei om 12.30 uur.