• Water Bootcamp

    Bosbad Putten

Zwembad levert recreatief deel in

ERMELO De meerderheid van de raad kiest voor een nieuw zwembad met een beperkte recreatieve voorzieningen. Een amendement van Sarath Hamstra namens CDA en CU te kiezen voor het in 2017 vastgestelde plan met een groter recreatief gedeelte werd verworpen door de drie coalitiepartijen. Het recreatieve deel krijgt een oppervlakte van vijftig vierkante meter met een peuterbad, whirlpool en sauna.

Wijnand Kooijmans

De totale kosten van de bouw van zwembad en sporthal op De Zanderij gaan ruim 20,8 miljoen euro bedragen. Dat is voor wethouder Leo van der Velden ook het absolute bedrag waarvoor het geheel moet worden gerealiseerd, overschrijding van dit bedrag is wat hem betreft niet aan de orde. De wethouder vindt dat in de totale discussie de stem van de tegenstanders van de bouw van het zwembad niet wordt gehoord. Volgens hem is er een grote groep Ermeloërs die vindt dat het zwembad helemaal moet worden geschrapt.

Daarmee kunnen de belastingen laag worden gehouden. Die groep zegt 'laat ons maar naar Putten gaan.' De Vrienden van Calluna deden nog een laatste handreiking richting college. Zij vinden het belangrijk dat het doelgroepen bad niet alleen is geschikt is voor bijvoorbeeld leszwemmen en therapie maar ook gebruiksvriendelijk moet zijn voor de vrijzwemmers. Dat kan, volgens hen, door in het bad een aantal recreatieve elementen op te nemen. Gedacht wordt daarbij onder meer aan een half rond zitgedeelte met massastralen. Ook denken de Vrienden dat door één van de lange zijden speelser in te delen het bad ook geschikter wordt voor gezinnen, minder validen en senioren. Voor BurgerBelangen Ermelo en Progressief Ermelo was dit reden een motie in te dienen waarin het college wordt gevraagd met de belanghebbenden te gaan overleggen of het nog bestaande kleine verschil in wensen kan worden overbrugd. Zonder dat dit tot extra kosten leidt.

De twee partijen kregen alleen steun van de SGP en daarmee niet de gewenste meerderheid. Wethouder Van der Velden is van mening dat de motie ook overbodig is. Het college is altijd bereid met iedereen te praten over eventuele aanpassingen. Onder de strikte voorwaarde dat de kosten als gevolg hiervan niet hoger uitvallen dan het geraamde bedrag. CDA en ChristenUnie wijzen onder meer op een onderzoek van de Jongerenraad waarbij 69 procent van de 369 ondervraagde jongeren aangaf regelmatig recreatief te zwemmen in Calluna. Ook is tachtig procent bereid meer te betalen voor een kaartje. Wethouder Van der Velden wil niet op dit onderzoek ingaan omdat het niet bij hem bekend is. Sarath Hamstra (CDA) en Jos van der Deure (ChristenUnie) vinden dat het nieuwe besluit van de raad te veel is gebaseerd op de financiële situatie van de gemeente. Met wat schuiven en verleggen van prioriteiten is het oude plan, zo vinden zij realiseerbaar. Herma van der Weide (VVD) vindt dat het oude besluit echter is genomen zonder voldoende financiële onderbouwing en ook op grond van te weinig informatie.