• Werk in uitvoering door voorzitter Jules Fikkers (links) en bestuurslid Han van 't Hof.

    Foto: Marco Jansen

Biljartvereniging DOS breidt uit

HARDERWIJK Biljartvereniging DOS benut de zomermaanden om haar onderkomen grondig te verbouwen. Door de 47 m2 extra ruimte kan er een vierde biljarttafel worden geplaatst. Hiermee kunnen clubleden vaker biljarten en wordt het interessant om toernooien voor de bond te organiseren. De officiële opening is op vrijdag 20 september (16.00-18.00).

Marco Jansen

Tot eind 2013 zat Biljartvereniging DOS (Door Oefening Sterk) in het buurthuis van de Zeebuurt aan de Laan 1940-1945. Maar door het failliet gaan van stichting Welzijnszorg Ouderen moesten zij noodgedwongen weg. De vereniging huurt sinds zes jaar de kelder onder de gymzaal aan de Vondellaan - tussen basisscholen Dominicus Savio en De Schakel - van Tafeltennisvereniging Harderwijk. Het pand is echter van de gemeente. ,,Het werd altijd door de gemeente gebruikt als opslag en zes jaar geleden vroegen zij ons hier in te trekken. We spelen zes middagen en drie avonden'', vertelt bestuurslid Han van 't Hof (79). De vereniging telt nu 75 leden en komt niet meer uit met de drie biljarttafels die er nu staan op 140 m2. Dus moest er ruimte gecreëerd worden voor een vierde. ,,Dit kon in eerste instantie niet door de opgeslagen haspels voor besproeiing van de sportvelden. Maar wethouder De Jong wist hier wel een andere ruimte voor, zodat de weg vrij was.''

Na goedkeuring van de tafeltennisvereniging zijn de biljarters begin juni begonnen met de verbouwing. Sportwethouder Marcel Companjen sloeg op 3 juni in alle vroegte de eerste steen los. Voorzitter Jules Fikkers (66): ,,De gemeente steunt ons met een toegezegde subsidie. Die is nog niet binnen, maar we zijn al wel begonnen, daar hebben we jarenlang voor gespaard. Er zijn twee muren weggehaald en een stukje hal is bij de ruimte getrokken. Zo is van twee ruimtes één gemaakt. Maar doordat er twee palen staan waarop de gymtoestellen steunen, wordt die niet effectief benut.''

KARIKATUUR Clublid Paul van der Pas, tevens aannemer, heeft het casco gemaakt en de muren weer opgebouwd. Al het andere werk (gleuven frezen, muren sauzen, elektriciteit en verwarming aanpassen en vloerbedekking leggen) wordt in eigen beheer gedaan. Op één van de wanden heeft de huisschilder een karikatuur van een biljarter getekend.

Van 't Hof: ,,De verbouwing moet half augustus klaar zijn, in elk geval ruim voor de start van de bondscompetitie in september. Stichting Burgerweeshuis, waar de vereniging ooit is begonnen, heeft toegezegd ons de vierde tafel te schenken. Die wordt in week 34 geplaatst en dan worden ook de andere biljarts van nieuwe banden en lakens voorzien. TTV Harderwijk verfraait de bar.''

Met de uitbreiding wil de vereniging, die in 2021 het 50-jarig bestaan viert, naar een regiofunctie. Er zijn nu elf teams in de bondscompetitie, met aanwas van nieuwe leden kunnen dat er meer worden. Fikkers: ,,Alle clubleden krijgen meer mogelijkheden om te biljarten en we kunnen grote landelijke toernooien zelf gaan organiseren. We kunnen ook meedoen aan de nieuwe competitie voor driebanden op zaterdag. Het belangrijkst is de sociale functie van DOS: 80% van onze leden is 65+, zij kunnen bij ons biljarten, een kaartje leggen of gezellig praten.''