• vlnr Michael Lutz (handbal), Hessel van der Bij (korfbal) en Jan Tonny Visser (stichting).

    Foto: Marco Jansen

Korfbal en handbal op zelfde sportpark

HARDERWIJK Unitas/Perspectief heeft grote plannen met sportpark Het Slingerbos. De korfbalvereniging wil de gedateerde accommodatie vervangen en nieuwe velden laten aanleggen samen met partner handbalvereniging Harderwijk. De nieuwe stichting Sportpark Het Slingerbos voert namens de clubs overleg met de gemeente.

Marco Jansen

De stichting is 7 juli opgericht en heeft als belangrijkste taak realisatie van de velden en het gebouw. Dat voldoet volgens Jan Tonny Visser, een van de leden van de stichting, niet meer aan de huidige eisen en past ook niet bij de uitstraling en het niveau van Unitas. ,,Veldverkleining is door het KNKV ingevoerd en is gelijk in de plannen voor herinrichting meegenomen, aangezien het tweede veld aan slijtage onderhevig is. In plaats van een groot veld kunnen twee korfbalvelden en een omniveld voor handbal en korfbal worden aangelegd. Daarachter is nog ruimte voor een asfaltveld voor handbal. Aan de voorkomt komt een centre court.''

Michael Lutz, voorzitter van HV Harderwijk, ziet zo een wens in vervulling gaan. In eerste instantie richtte hij zich op Groot Sypel, waar een handbalveld was gereserveerd. Maar gezien de parallellen met korfbal (veld- en zaalcompetitie, even grote veldafmetingen van 40x 20 meter) en doordat de gemeente sportpark Het Slingerbos als sportcluster ziet, was samenwerking interessant. Lutz: ,,Wij zien onszelf als onderdeel van het geheel. Een eigen honk is goed voor het verenigingsgevoel. Ook kunnen we aan de veldcompetitie meedoen en wegen de kosten minder op tegen de beperkte ruimte in de zaal.''

 

SUBSIDIE Al eind 2015 raakte hij met Hessel van der Bij in contact. De Unitas-voorzitter oriënteerde zich tot dat moment op het CCNV en Groot Sypel, maar dat bleek geen haalbare kaart. Toen Van der Bij in oktober 2016 zijn opdracht teruggaf aan de ledenvergadering, is een werkgroep binnen de club met het project Unitas Bouwt aan de slag gegaan. Een verhuizing was daarmee van de baan. Van der Bij: ,,In juni is formeel vastgesteld dat we 250.000 euro subsidie krijgen als eenmalige investering sportaccommodatie.''

Visser: ,,Dat bedrag is alleen bedoeld voor ruimtes met sportbestemming: o.a. acht kleedkamers. Daarnaast willen we het clubgebouw opwaarderen met een mooie kantine en mogelijk Ehbo- en vergaderruimte. Die uitwerking moet nog plaats vinden. De leden zijn volop bezig met acties voor de inrichting. Zelf willen we met een obligatielening een ton binnenhalen en dan is er nog zo'n drie ton nodig.'' De bouw moet medio 2018 van start gaan om de subsidie niet te laten vervallen. Over de velden is de stichting met de gemeente in gesprek. De aanleg zou medio 2019 moeten starten.

LOPEN Van der Bij: ,,Interactie tussen handballers en korfballers die door elkaar lopen is het ideaalbeeld. Maar we zoeken ook andere partijen; zo zijn we blij met de RSG die overdag bij ons sport. Het is doodzonde dat er veel accommodaties zijn, die maar beperkt of heel select gebruikt worden. Voor de continuïteit van onze vereniging is multifunctionele inzet door partnerschappen heel goed.''Visser: ,,We organiseren de bouw zo dat een sporthal in de plannen past. Dat zou het summum zijn. Maar in eerste instantie zetten we vol in op het realiseren van velden en een clubgebouw.''