• Bij Jeu de Boulesvereniging De Bieleggers zijn ze fan van de 'Open Club'-gedachte.

    Harry Schipper

'Open clubs' moeten laagdrempeliger zijn

HARDERWIJK Iedereen in Harderwijk, jong en oud, moet de mogelijkheid krijgen een leven lang met plezier te sporten en te bewegen. Dat wil de gemeente, zo staat te lezen in de nieuwe beleidsnota Sport en Bewegen 2018-2021. Om dat doel te bereiken brengt de gemeente partijen samen, zoals sportverenigingen, scholen en gezondheidsorganisaties. Feitelijk was de gemeente hier al vanaf 2011 mee bezig, maar in de jongste beleidsnota en het daaraan gekoppelde uitwerkingsprogramma voor 2018 en 2019 staan verschuivingen en ontwikkelingen.

Harry Schipper

De belangrijkste is die van 'Open Clubs': clubs die bij elkaar liggen gaan niet alleen meer samenwerken, maar ook fysieke barricades als hekken waar mogelijk uit de weg ruimen en de hele dag door activiteiten ontwikkelen. Volgens sportwethouder Christianne van der Wal is daar al een begin mee gemaakt door clubs als hockeyvereniging De Mezen,  jeu de boules-vereniging De Bieleggers en voetbalclub Zwart-Wit. De gedachte achter 'Open Clubs' is dat het voor iedereen - en vooral voor kwetsbare inwoners - gemakkelijker wordt aan een sport deel te nemen. ,,Ook als individu: je hoeft zelfs niet meer lid te zijn. Behalve natuurlijk als je ook competitie wilt spelen", licht Van der Wal toe. Met de Open Clubs speelt Harderwijk in op de landelijke opkomende trend die laat zien dat steeds minder mensen trek hebben in een verenigingslidmaatschap. ,,In Harderwijk merken we daar nog weinig van, maar hier krijgen wij zeker ook mee te maken."

Om sportclubs zo goed mogelijk op gang te helpen, wil de gemeente zogeheten sportparkmanagers gaan inzetten die clubs  ondersteunen om meer mensen te bereiken en verdienmodellen te ontwikkelen. Sportclusters die wel zo'n sportparkmanager kunnen gebruiken kunnen bij de gemeente aankloppen. Ze krijgen dan de eerste drie jaar de loonkosten voor een belangrijk deel gesubsidieerd. Daarna wordt de subsidie afgebouwd.

Sportclubs die niet zo goed draaien, kunnen hulp krijgen van de buurtsportcoaches die onder de noemer 'Harderwijk Actief' al sinds 2011 in buurten en wijken proberen om steeds meer mensen aan het sporten of in beweging te krijgen. De groep dertien- tot achttienjarigen krijgt daarbij extra aandacht. ,,Zij zijn lastig te bereiken. Ze zijn veel met andere dingen als school en huiswerk bezig zijn en hebben daarnaast ook nog vaak een baantje", weet Van der Wal.

KWETSBAAR Ook senioren en inwoners in kwetsbare situaties krijgen extra aandacht om hen meer in beweging te krijgen. De sportcoaches -er zijn al een stuk of negen in Harderwijk bezig- worden ook actiever op andere terreinen. ,,Ze gaan zich meer richten op mensen met een achterstand tot werk en zetten projecten op als maaltijden koken voor ouderen of sporten met ouderen", geeft de wethouder als voorbeelden.

Achterliggende gedachte van de forse inzet van gemeentewege om iedereen in Harderwijk in beweging te krijgen is dat mensen daardoor langer gezond en fit blijven en daardoor minder vaak en pas op latere leeftijd een beroep hoeven te doen op zorg en medische voorzieningen.