• Als het om bomen gaat wordt onmiddellijk naar Annkele Knoppert gekeken

    Wijnand Kooijmans

Anneke Knoppert: 'Geen bouw van eengezinswoningen'

ERMELO Er moet de komende vier jaar flink worden gebouwd in Ermelo. Maar geen eengezinswoningen. Van het huidige woningbestand zijn dat er al negen van de tien. Gebouwd moet worden voor starters, senioren, pauzewoningen etc.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt Anneke Knoppert. Sinds zes jaar in de raad en nu voor het eerst lijsttrekker van Progressief Ermelo. Geboren en getogen in Ermelo, twintig jaar hier weggeweest en sinds 2003 weer terug op het oude nest. Haar hobby was wel een beetje de politiek te volgen. ,,Dan word je lid, zit snel in het bestuur en vervolgens word je in de raad gekozen. Maar inmiddels is het diep ingekomen dat ik dacht hier kan ik wel wat mee. Ik kwam in de commissie Ruimte en moet zeggen daar mijn draai wel te hebben gevonden."

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar ziet ze als winstpunt het behoud van het groen. ,,Dat heb ik uit en ten treure naar voren gebracht. Als nu het woord boom valt kijkt iedereen in de raad gelijk naar mij. Er gaat nog wel eens iets fout, maar iedereen is er zich wel van bewust dat bomen belangrijk zijn. Daar moeten we zuinig op zijn."

Knoppert vindt het ook goed dat veel bestemmingsplannen er door zijn gekomen. ,,Het feit dat mensen bezwaar maken tegen een plan wil niet zeggen dat het een slecht plan is. Mensen zijn veel mondiger geworden, laten niet van alles over zich heen komen. Daar moeten we aan wennen. We moeten als raad wel eerder bij bestemmingsplannen worden betrokken en daar gaan we ook aan werken. Als raad moeten we meer los komen te staan van het college."

Knoppert wil voor de komende vier jaar dan ook geen uitgekauwd coalitieakkoord. ,,Dan hou je elkaar in gijzeling." Kijkend naar wat mis is gegaan noemt ze het besluit over het nieuwe zwembad. ,,Dat er een nieuw zwembad komt vind ik een juiste beslissing. Maar niet dat we voor veel geld een kleiner zwembad bouwen. Waar we veertien euro moeten bijpassen voor iedere bezoeker."

KERKDENNEN Het liefst ziet ze op het bedrijventerrein Kerkdennen een totale woonwijk verrijzen. Met misschien was kleine bedrijvigheid als een muziekschool. ,,We kunnen hier prima woningen bouwen en plekken elders in de gemeente om te bouwen hebben we ook niet al te veel." Waar ze ook spijt van heeft is de verbreding van de Kolbaanweg. ,,Dat besluit is genomen in het begin van deze coalitieperiode, dan wil je niet gelijk dwars gaan liggen. Maar nu zouden we wellicht anders hebben beslist."

Ze kiest voor veel woningbouw, maar dan niet voor eengezinswoningen. ,,Starters kunnen zich zo'n woning niet eens veroorloven. Je ziet steeds meer huishoudens van één of twee personen. Die willen vaak niet eens een eengezinswoning. Misschien roepen alle partijen wel dat er gebouwd moet worden. Maar er zijn partijen die al veertig jaar de portefeuille ruimtelijke ordening vervullen. Waarom hebben ze hier dan niet eerder wat mee gedaan."

TOEKOMST Anneke Knoppert kiest voor een gezonde toekomst. Bij alle beslissingen die worden genomen moet wat haar betreft worden gekeken of het in het belang is van de inwoners, de gemeente, of het duurzaam is en niet schadelijk voor de leefomgeving. We moeten de mens boven de economie stellen.

Er moet hard worden gewerkt om de klimaatdoelstellingen te halen, zo is haar overtuiging. ,,Duurzaamheid is ook het welzijn van de mensen en niet alleen het plaatsen van windmolens. We moeten groen behouden wat we hebben." Als voorbeeld noemt ze de Markt waar geen boom meer stond ingetekend. ,,Dat pik ik niet."