• Bouw 240 woningen harde noodzaak volgens Bart van der Knaap.

    Wijnand Kooijmans

Bart van der Knaap (BBE): 'Bouw 240 betaalbare woningen'

ERMELO Wat betreft de jongerenhuisvesting moet er de komende vier jaar in Ermelo een inhaalslag worden gemaakt. Om dat te bereiken is de bouw van 240 betaalbare woningen nodig.

Wijnand Kooijmans

Bart van der Knaap (51) is lijsttrekker van BurgerBelangen Ermelo (BBE). Sinds 2002 onafgebroken in de gemeenteraad. ,,Toen ik achttien was maakte ik mij sterk voor verruiming van de sluitingstijd van de horeca. Dat was toen nog 24 uur. Later ben ik mij gaan inzetten op andere fronten, zoals jongerenhuisvesting, sport, onderwijs en het centrum. Ik ben in de politiek gegaan omdat in Ermelo een mooi dorp vindt maar toen al van mening was dat er dingen moesten veranderen."

In de afgelopen vier jaar heeft BurgerBelangen Ermelo niet bereikt wat ze wilden bereikt, zo erkent Van der Knaap ruiterlijk. ,,Te veel jongeren verlaten Ermelo nog. Ik had graag gezien dat nieuwe schoolgebouwen een wijkfunctie hadden gekregen zodat we bijvoorbeeld in Ermelo-West niet op zoek hadden hoeven te gaan voor vervangende ruimte voor De Leemkuul."

SPORTHAL De komst van het nieuwe zwembad ziet Van der Knaap als een goede ontwikkeling. ,,We hebben nog een sporthal nodig in Ermelo-Zuid. Maar daar lijkt het Groevenbeek College de oplossing voor te gaan bieden." Wel had de voorman van BBE liever het zwembad op de locatie gezien van het voormalige Bosbad in de omgeving van de Staringlaan. ,,En dan in samenwerking met de recreatiebedrijven in deze omgeving. Misschien hadden ze ook wel mee willen financieren. Nu zitten we erg dicht bij het Bosbad Putten."

Strand Horst had wat betreft Van der Knaap al lang af moeten zijn. ,,Daar liggen enorme kansen voor Ermelo en de Veluwe. Rust en bos, cultuur in de dorpen, activiteiten bij het water. We kunnen ons hiermee enorm profileren als Veluwe. We voeren nu al acht jaar de strijd dat hier iets moet gebeuren."

OREN Het college moet, wat Van der Knaap betreft, op het gebied van huisvesting de oren niet langer laten hangen naar de wensen van projectontwikkelaars. ,,We moeten bouwen naar behoefte, wat dat betreft is een cultuuromslag noodzakelijk. Het maakt ook dat er op ruimtelijke ordening een wethouder moet komen van een andere partij." Nu is dat nog Jan van der Bosch (CDA).

Ook moet de gemeente hard aan de slag met Veldwijk wat betreft Van der Knaap. ,,Wat Wageningen betekent voor de FoodValley moet Ermelo worden voor de CareValley. Met alle vormen van onderwijs. We moeten hierbij samenwerken met alle organisaties op het terrein van de gezondheidszorg. Misschien moeten we hiervoor wel een ambassadeur aanstellen die deze kar wil gaan trekken."

KERKDENNEN Voor Kerkdennen streeft Van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo op termijn naar de komst van een Heidefront. Dit in navolging van het Waterfront in Harderwijk. ,,Dat vraagt om een andere houding als het gaat om grondpolitiek. De raad moet voor dit gebied een visie ontwikkelen en pleiten voor steun bij de provincie."

BurgerBelangen Ermelo wil een collegepartij worden. ,,We willen zoeken naar een meerderheid in de raad welke onze ambities ondersteunt. Wij willen werken aan een toekomst voor Ermelo en dan vooral ook voor onze jeugd." Waarbij hij burgers wil betrekken bij het maken van beleid.

,,Bedrijven moeten in Ermelo gevestigd blijven. Als binding met de mensen die hier wonen. Als sponsoren voor het verenigingsleven. Maar ook om een slaapdorp te voorkomen."