• Piroschka van de Wouw

CDA vóór koopzondagen in 2018

HARDERWIJK CDA afdeling Harderwijk-Hierden wil een moderne partij zijn en verzet zich daarom na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar niet langer meer tegen invoering van - een beperkt aantal - koopzondagen per jaar. Dat maakte de huidige politieke aanvoerder en fractievoorzitter van de partij, Peter Sels, bekend nadat dinsdagavond de leden tijdens de algemene ledenvergadering het lokale partijprogramma hadden vastgesteld. Hoe vaak per jaar de winkels op zondagen open mogen zijn, wil hij vaststellen in overleg met de andere politieke partijen. Wel mogen wat hem betreft mogen in elk geval supermarken wel wekelijks op zondag open.

Sels werd vooruitlopend op vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 12 december, tijdens de ledenvergadering alvast gekozen tot lijsttrekker. Huidig CDA-wethouder Jeroen de Jong, die vier jaar geleden de lijst van de christendemocraten aanvoerde, blijft wel wethouderskandidaat.

In een toelichting op het gewijzigde CDA-standpunt ten aanzien van de koopzondagen zegt Sels niet bang te zijn dat CDA-stemmers zullen overlopen naar bijvoorbeeld de ChristenUnie of Gemeentebelang. Beide partijen hebben zich tot dusver zwaar verzet tegen invoering van de koopzondagen. Al was het juist een raadslid van Gemeentebelang die tijdens de laatste raadsvergadering juist verrassend vóór een proef in december met twee koopzondagen stemde. Peter Sels: ,,We kennen nog niet het standpunt van de ChristenUnie. We moeten in deze kwestie nu een eigen standpunt innemen. We zijn een moderne partij en staan in een veranderende samenleving. Daarbij willen we wel rekening houden met kerkgangers en mensen die op zondag als rustdag zien, of iets willen doen met hun gezin, kinderen of vrienden". Op de vraag zondagsrust en winkels, die op zondag open zijn, niet samen kunnen gaan, antwoordt Sels bevestigend. ,,Ja hoor, die combinatie kan ook heel goed. Wel vinden we het niet zinvol dat winkels elke zondag open gaan. Harderwijk heeft niet die omvang dat dat nodig is. Het moet wel iets bijzonders blijven".

Sels en zijn partijleden wilden over de inhoud van het partijprogramma met daarin het gewijzigde standpunt over de koopzondagen pas later iets naar buiten brengen, om zo meer ruchtbaarheid te kunnen geven aan de lijstaanvoerder. Maar dat lukte niet toen partijvoorzitter Robert de Vries niet wilde liegen tegenover een journalist van dagblad De Stentor.

Volgens die nieuwe lijsttrekker was er in de ledenvergadering nauwelijks ophef over het partijprogramma, waarin verder nadrukkelijk wordt ingezet op het thema duurzaamheid. ,,Al in een vorige vergadering hadden de leden het partijbestuur gevraagd om de koopzondagen in het partijprogramma op te nemen. Dat is gebeurd. Het stond er in en daar kwamen verder geen amendementen meer tegen", aldus Sels.