• Bart Maat

Ermelo heeft gebrek aan stemmentellers

ERMELO ,,Schakel verenigingen in voor het tellen van de stemmen zodra de stembussen van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum zijn gesloten," zo luidt het advies van Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo).

Wijnand Kooijmans

De gemeente kampt twee weken voor de verkiezingen met een gebrek aan voldoende tellers. Het gaat om een uiterst secuur werkje, waarbij deelnemers betrokken dienen te zijn.

Van der Knaap heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld in het vervolg hiervoor Ermelose verenigingen te benaderen. De verenigingen die tellers leveren krijgen in ruil hiervoor een bedrag door de gemeente in de clubkas gestort. Als bijkomend voordeel ziet BBE dat hierdoor de saamhorigheid tussen de verenigingen wordt vergroot en verenigingen die normaal buiten de boot vallen voor een subsidie op deze wijze toch een financiële injectie krijgen.

Elders in den lande zijn er gemeenten waar verenigingen al worden ingeschakeld. In de praktijk blijkt dit prima te werken.