• Herma van der Weide nieuwkomer in de Ermelose politiek

    Wijnand Kooijmans

Ervaren Herma van der Weide nieuwkomer voor VVD

ERMELO Voor de VVD in Ermelo is Herma van der Weide bij de gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe gezicht. Maar onervaren is ze niet, eerder was ze al negen jaar raadslid in de gemeente Eemnes. Bovendien is haar als trouwambtenaar het gemeentehuis in Ermelo niet vreemd.

In het dagelijks leven werkt Van der Weide als leerkracht in het basisonderwijs. Na de vakantie gaat ze wel minderen, van vier naar twee dagen. Ze woont inmiddels 23 jaar in Ermelo. ,,Zo lang heb ik nog nooit ergens gewoond." Politiek was ze wel lid van de VVD maar van het actieve had ze even afstand genomen. Tot iemand haar vroeg 'Jij bent toch lid van de VVD, er ligt veel geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op de plank, kun je niet eens vragen aan mensen die je kent wat daarmee gebeurt?'

ZORG ,,Daar ben ik toen achter aan gegaan. Ik vind dat geld dat voor de zorg is bestemd, daarvoor ook moet worden gebruikt. De vraag is groot. Vanaf dat moment vond ik politiek ook weer leuk. Politiek is nu eenmaal je voor- en achterdeur. En er valt nog best veel te veranderen binnen de Ermelose politiek."

Binnen de VVD was best veel te doen de afgelopen periode. ,,Maar nu hebben we een mooie club van mensen die meedoen en meedenken. Dan doe je dit werk met plezier." De politiek moet wat Herma van der Weide betreft meer met de mensen in gesprek. ,,Ik hoor veel dat het daaraan ontbreekt. Het vertrouwen in de politiek staat op een laag pitje. De vraag hoe dat kan houdt mij best bezig."

OPLOSSEN Herma begrijpt dat niet alles valt op te lossen voor mensen. ,,Maar ga in ieder geval met hen in gesprek." Wat de afgelopen vier jaar betreft vindt de liberale lijsttrekker dat de Stationsstraat mooi is opgeknapt. ,,Al heb ik niet het idee dat daardoor extra mensen naar dit gebied komen."

Voor de komende vier jaar wil Herma graag dat de VVD weer een wethouder gaat leveren. Kandidaat hiervoor is Hans de Haan, lid van Provinciale Staten van Gelderland. ,,We willen graag weer meepraten, met een wethouder kun je ook meer van je standpunten waarmaken."

SPEERPUNT Wonen is een speerpunt voor de VVD. ,,Dat moet breed worden getrokken. We hebben best veel mensen die alleen gaand zijn en in een grote sociale huurwoning wonen. Ze willen best wat anders, maar dan is gelijk de vraag 'wat dan?'

Een groot huis moet aan een gezin kunnen worden aangeboden zonder dat diegene die verhuist met hogere huurlasten wordt opgezadeld. Maar we hebben ook mensen met een grote koopwoning die willen verhuizen. Die vertrekken nu naar Harderwijk en wij willen ze graag hier houden."

Bewegen is ook een onderwerp dat de aandacht van Herma van der Weide heeft. ,,We moeten de schooljeugd weer op gezond peil zien te krijgen." Vreemd vindt ze dat 70.000 euro moet worden uitgegeven om de klassen vijf en zes te laten zwemmen. ,,Met een beetje meer geld moet je toch een vakleerkracht les kunnen laten geven aan alle leerlingen van de groepen drie tot en met acht. Maar zoals nu het gaat denk ik 'Wie bedenkt zoiets?"

DUURZAAMHEID Als het om duurzaamheid gaat heeft dit ook de aandacht van liberaal Van der Weide. ,,We hebben gekozen voor windmolens maar dan denk ik 'hoe lang duurt het voor ze er staan?', zonnepanelen zijn veel sneller te plaatsen dan een windmolen. We moeten wat duurzaamheid betreft onze aandacht ook richten op andere oplossingen."