• Folkje Spoelstra is afkomstig uit een politiek nest

    Wijnand Kooijmans

Folkje Spoelstra (CU) komt uit politiek nest

ERMELO Afkomstig uit een politiek nest boeit Folkje Spoelstra (46) de lokale politiek in Ermelo. Van de stoeptegel tot de strijd om haar woonplaats duurzaam te maken. Na acht jaar raadslidmaatschap is ze nu lijsttrekker voor de ChristenUnie.

Wijnand Kooijmans

Via een opleiding in de psychiatrie kwam Spoelstra op haar negentiende in Ermelo wonen. Inmiddels weet ze dat de zorg diep is verankerd in alle lagen van de bevolking. Met deze achtergrond wil ze zich inzetten voor de samenleving. Ze vindt het mooi om te zien wat er allemaal gebeurt, wat nodig is om tot een verantwoorde besluitvorming te komen.

Ze beseft ook dat het eigenlijk goed wonen is in Ermelo. ,,We wonen prachtig, hebben goed onderhouden wandel- en fietspaden, een goede wegenstructuur, veel mensen die mantelzorg geven. Het is belangrijk dat voor ogen te houden. Het in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daarvoor wil ik de komende vier jaar strijden."

SOCIALE Als het gaat om de afgelopen vier jaar is Folkje Spoelstra minder tevreden over de sociale woningbouw. Dat moet beter, ook voor de jongeren. In te veel projecten worden te veel dure woningen gebouwd. ,,Daar moeten we beter op inzetten om dat te voorkomen. Het plan Veldwijk biedt kansen welke we moeten benutten."

Ermelo kent veel zorginstellingen. Er is een doelgroep van mensen die niet meer in de instelling zelf woont. Volgens Spoelstra is het zaak ook voor hen woningen, appartementen te bouwen welke betaalbaar zijn. Wat dat betreft moet, volgens haar, water bij de wijn worden gedaan. Meer creativiteit ontwikkelen en de bewoners erbij betrekken. Ze beseft dat dit een omslag in denken betekent.

SAMENWERKING Tevreden is Folkje Spoelstra over de samenwerking tussen partijen onderling om zaken voor elkaar te krijgen. Als goed voorbeeld ziet ze de ontwikkeling van het landgoed Veldwijk. ,,Ook daar hameren we voortdurend op duurzaamheid. Zoals we dat ook hebben gedaan bij de discussie over het nieuwe zwembad. Dat daardoor energie- en klimaatneutraal wordt gebouwd." Zoals de ChristenUnie ook wil dat een boom wordt geplant voor iedere woning welke wordt gebouwd.

Van Kerkdennen moet in de toekomst een woonwijk worden gemaakt. Dat maakt dat ze vindt dat het huidige bedrijventerrein niet onnodig mooi moet worden gemaakt.

,,Dat wekt de indruk dat het voor de eeuwigheid als bedrijventerrein blijft liggen." Ze beseft wel dat dit een ontwikkeling is welke niet binnen tien jaar is gerealiseerd. ,,We moeten daarvoor samenwerken met andere gemeenten in de regio en eventueel indien noodzakelijk het bestuur van de provincie Gelderland. Het is een ingewikkeld punt dat de komende jaren zeker in ons verkiezingsprogramma zal blijven staan."

PRATEN Spoelstra blijft tegen de koopzondag. Ze beseft wel dat ondernemers het in deze tijd moeilijk hebben Daarom vindt ze dat een groep mensen om de tafel moet gaan zitten om te zien hoe de komende jaren het centrum van Ermelo levendig kan worden gehouden. ,,Maar dan wel met mensen die daarvan verstand hebben. Het mee laten praten van inwoners past ook bij de omgevingswet die straks wordt ingevoerd."

Spoelstra pleit ervoor dat mantelzorgers meer ondersteuning krijgen. Wie aan de bel trekt omdat men in de schulden zit moet binnen twee weken hulp krijgen.