• De politieke partijen in Ermelo vinden het huidige aanbod te beperkt.

    Martijn Beekman

'Zwemonderwijs op alle basisscholen'

ERMELO De meerderheid van de politieke partijen in de Ermelose gemeenteraad wil dat het schoolzwemmen weer volledig wordt ingevoerd. Het huidige aanbod vinden ze te beperkt, blijkt uit een de vraag die bij alle partijen is neergelegd.

Wijnand Kooijmans

 

Er worden nu vier lessen per schooljaar gegeven. Bestemd voor leerlingen van de groepen vijf en zes van het basisonderwijs. Het aantal lessen maakt dat bijvoorbeeld geen zwemdiploma kan worden behaald, de inzet is gericht op het bijhouden van de zwemvaardigheden en dan nog maar in beperkte mate. In een motie, die vrijwel unaniem werd gesteund, is gepleit voor het invoeren van weer volledig zwemonderwijs.

 

Het aanbieden van extra lessen kost de gemeente zeventigduizend euro op jaarbasis, inclusief vervoer van leerlingen van en naar het zwembad. Dat geld heeft de gemeente niet voor het oprapen, zo zegt verantwoordelijk wethouder Laures Klappe. Tenzij de gemeenteraad met geld over de brug komt.

 

Volgens de jongste cijfers wordt op veertig procent van de scholen in Gelderland nog wel zwemmen aangeboden. Het aantal scholen waar leerlingen een diploma kunnen halen is beperkt, in de meeste gevallen blijft het onderricht beperkt tot zogenoemde 'natte' gymlessen.

De scholen die zwemonderwijs aanbieden hebben daar ook wel een goede reden voor. Kinderen worden steeds dikker en door veel te bewegen kan hieraan paal en perk worden gesteld. Het geven van zwemles wordt door de scholen wel als tijdrovend ervaren, zeker ten opzichte van een gewone gymles.

 

Voor schoolzwemmen geldt dat veel kinderen een diploma hebben behaald maar het nauwelijks bijhouden. Door de lessen kunnen ze dat wel. Het behalen van een diploma op school wordt belangrijk gevonden voor kinderen van wie de ouders de zwemles niet kunnen betalen. Kinderen van migrantengezinnen kunnen vaak niet zwemmen en leren dat via het schoolzwemmen.

De Radboud Universiteit ziet meer mogelijkheden voor scholen. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanbieden van naschoolse opvang in een zwembad of het tussen de middag zwemles geven aan kinderen.

In de papieren editie van Het Kontakt Ermelo van woensdag 31 januari laten alle partijen uitgebreider hun licht schijnen op dit onderwerp.