• Henk Merjenburgh
  • Henk Merjenburgh
  • Henk Merjenburgh

Beursvloer levert 41 matches op

HARDERWIJK Bij VVOG in Harderwijk vond dinsdagmiddag de eerste Beursvloer Harderwijk plaats. Ruim honderd aanwezigen namens bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar om concreet over vraag en aanbod te onderhandelen. Het doel van de Beursvloer is het vinden van een match op het gebied van menskracht, materialen en middelen. Met in totaal 41 gemaakte matches die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van ruim 31.000 euro is de eerste Beursvloer Harderwijk een groot succes.

Tijdens de Beursvloer werden de matches onder het genot van een hapje en een drankje gemaakt. De eerste match ontstond tussen basisschool Het Baken en de gemeente Harderwijk. Voor leerlingen van de bovenbouw die graag kritisch meedenken over protocollen en besluitvorming, kent Het Baken een leerlingenraad en de school wil deze betrokkenheid graag verder trekken naar de maatschappij. Burgemeester Van Schaik: ,,We gaan kijken hoe we de kinderen kunnen betrekken in ons besluitvormingsproces in de vorm van een Kinderraad."

HANDEN EN VOETEN Burgemeester Harm-Jan van Schaik is enthousiast over het initiatief en opende het evenement officieel met een klap op de gong. ,,Vorig jaar ontstond de Harderwijkse Uitdaging vanuit de vraag hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen. Burgerschap gaat om een bijdrage leveren aan de samenleving, door betaald of onbetaald werk te doen en activiteiten te ondernemen in sociale netwerken. De Beursvloer Harderwijk is een mooie activiteit om maatschappelijk verantwoord ondernemen in eigen stad handen en voeten te geven."

,,De belangstelling voor de Beursvloer is groot", zegt Esther Rozeboom, manager van stichting de Harderwijkse Uitdaging die het evenement organiseert. ,,Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk speerpunt in Harderwijk. De Beursvloer geeft hier concreet invulling aan."

UNIEK Bedrijven dragen graag hun steentje bij aan de maatschappij, maar de brug naar de maatschappelijke organisaties is vaak te groot. Daarnaast kan het bedrijfsleven niet altijd tegemoetkomen aan de financiële aanvragen van stichtingen en maatschappelijke organisaties. De Beursvloer laat zien dat het ook anders kan. Voorzitter Teuno Blankestijn van Perspectief Groep: ,,De Beursvloer is uniek in Harderwijk. Bedrijven en organisaties gaan samen in gesprek om elkaar concreet verder te helpen en op die manier Harderwijk mooier te maken. Vaak zit de waarde van de match niet in de grootte, maar in de waardering voor elkaars werk."

De Beursvloer vond plaats in de kantine van voetbalvereniging VVOG Harderwijk, een organisatie die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt in het proces van opvoeden, sociaal contact en aandacht voor kwetsbare groepen, duurzaamheid en actuele vraagstukken. De focus bij de vereniging ligt op voetbalplezier en maximale talentontwikkeling.

Om de matchvorming te vereenvoudigen was de VVOG-kantine opgedeeld in vier gekleurde hoeken die elk een eigen thema vertegenwoordigden. Bij alle hoeken was een zogeheten Hoekman of -vrouw aanwezig die voorbeelden van inspirerende matches kon geven en spreekstalmeester Maarten van Panhuis kon inschakelen als een vraag extra aandacht nodig had.