• Uitreiking certificaat aan negen specialismen van St Jansdal.

    Linda Heller

Certificaat voor medisch specialisten Sint Jansdal

HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal heeft maandag het certificaat 'Doelmatig Direct Declareren' in ontvangst mogen nemen voor negen specialismen. Het DDD-certificaat wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die aantoonbaar doelmatige zorg verlenen en deze op een rechtmatige manier declareren.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rond declaraties door ziekenhuizen. Ziekenhuizen worden meer en meer aangesproken op het leveren van doelmatige en gepaste zorg. De zorg moet immers betaalbaar blijven.

De declaraties moeten voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving. In samenwerking met i2i, gespecialiseerd in het analyseren van zorgdeclaraties, laat het St Jansdal de declaraties voor geleverde zorg die zij bij de zorgverzekeraars indient structureel monitoren op rechtmatigheid en doelmatigheid. Op deze manier kan waar nodig tijdig actie ondernomen worden. Het certificaat bevestigt dat het ziekenhuis zorgvuldig omgaat met zorggelden.

De negen specialismen die een certificaat ontvingen zijn cardiologie, chirurgie, dermatologie, maag-, darm- en leverziekten, geriatrie, kaakchirurgie, kindergeneeskunde, neurologie en urologie. Het doel is om eind 2018 alle specialismen gecertificeerd te hebben.