• Recreatiepark Hoge Bijssel wordt gezien als een goed initiatief in het kader van vitale vakantieparken.

    Wijnand Kooijmans

'Honderden criminelen op Veluwse vakantieparken'

ERMELO/HARDERWIJK Minister Kajsa Ollongren (D66) van BZK overhandigde woensdag een rapport over bewoning van vakantieparken op de Veluwe aan de Tweede Kamer. In de afgelopen maanden heeft er een onderzoek plaatsgevonden in elf gemeenten op de Veluwe. Hiermee hebben de gemeenten een beter beeld gekregen van de mensen die voor korte of langere tijd op een park verblijven.

Het programma Vitale Vakantieparken - een samenwerking van elf gemeenten op de Veluwe en de provincie Gelderland- en het ministerie van BZK hebben samen opdracht gegeven voor het onderzoek. Vakantieparken komen regelmatig in het nieuws vanwege toestroom van arbeidsmigranten, noodkreten van bewoners of illegale activiteiten. Bewoning van vakantieparken speelt in heel Nederland. De Veluwe - waar gemeenten al een aantal jaren samenwerken aan allerlei onderwerpen rondom vakantieparken - is de eerste regio in Nederland die de permanente bewoning in haar gebied uitgebreid in kaart heeft gebracht. Er is bewust gekozen voor dit gebied. Met bijna vijfhonderd vakantieparken heeft het de hoogste dichtheid van vakantieparken in Nederland, met circa 29.000 verblijfsobjecten en een netwerk van partners (gemeenten, zorg en welzijn, corporaties, veiligheidspartners) al actief betrokken is.

DIVERS Op basis van gegevensverzameling, gesprekken met de gemeenten en interviews met bewoners is geprobeerd een beeld te schetsen hoeveel mensen op vakantieparken wonen en waarom zij er wonen. Zo'n 15 procent van de verblijfsobjecten wordt permanent bewoond hoewel dat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan, het gaat dan om 6.000 tot 9.000 personen. Ongeveer de helft van deze mensen staat geregistreerd op het park, op de rest is geen zicht. Samen bewonen ze tussen de 3.000 en 5.000 recreatie-objecten. Een exact aantal is niet te geven, blijkt uit het onderzoek.

CATEGORIEËN ,,Vakantieparken zijn volgens diverse wijkagenten en welzijnswerkers niet anders dan gewone woonwijken waar allerhande mensen wonen en er soms problemen zijn", staat in het rapport te lezen. ,,Ten opzichte van een reguliere wijk in een stad of dorp kennen vakantieparken echter wel een bijzonder aantal bewoners die elders minder geconcentreerd samen wonen." Er zijn een zestal categorieën onderscheiden. De beschikbare gegevens duiden op ouderen (circa 30 procent) en arbeidsmigranten (25~30 procent) als de grootste groepen op de Veluwe. ,,Exacte aantallen zijn niet te geven, maar wel is te stellen dat ze samen ruim de helft van het totaal aantal vakantieparkbewoners in de elf gemeenten uitmaken.

ONDER DE RADAR De categorie kwetsbare mensen (20~25 procent) is eveneens omvangrijk, gevolgd door de spoedzoekers (15~20 procent), samen ruim een derde. De groepen die graag vrij leven (5~10 procent) of criminelen die onder de radar willen blijven (tot 5 procent) zijn relatief beperkt, 'al gaat het in absolute aantallen zeker nog om enkele honderden mensen.' Diverse wijkagenten geven volgens het rapport aan dat de vakantieparken op de Veluwe, binnen de groep die onder de radar wil verblijven, vooral kleine criminelen herbergen.

De scheidslijnen tussen de categorieën zijn niet hard, met name wat betreft perspectief en behoeften kunnen ze in elkaar overlopen. Er zijn daarom geen betrouwbare exacte aantallen te geven, alleen een schatting van het aandeel van een categorie in het totaal.

EIGEN OPLOSSINGEN ,,Dit geeft al aan hoe complex het is vraagstuk is. Het gaat om zeer diverse groepen: mensen die met spoed huisvesting zoeken, arbeidsmigranten, kwetsbare mensen die zoeken naar een toevluchtsoord vanwege gedragsproblemen of persoonlijke problemen, maar ook ouderen die van hun oude dag willen genieten of vrijbuiters die niet in een rijtjeshuis willen wonen. Niet al deze bewoners zorgen voor problemen", geeft Jeroen de Jong, wethouder Harderwijk en stuurgroeplid van het programma Vitale Vakantieparken, aan. ,,Het gaat om een huisvestingsvraagstuk, waarbij iedere groep een eigen oplossing nodig heeft."
Het programma Vitale Vakantieparken is actief voor de gemeenten Oldebroek, Heerde, Epe, Ede, Elburg, Nunspeet, Haderwijk, Ermelo, Putten, Apeldoorn en Barneveld.