• Koen Suyk

Huurverhoging Omnia Wonen

ERMELO Omnia Wonen heeft samen met haar huurdersvertegenwoordiging (SHOW) besloten een matige huurverhoging door te voeren voor de groep met de laagste inkomens in de sociale huisvesting. Huurders met een huishoudinkomen boven 41.056 euro, krijgen een huurverhoging tot maximaal 5,4 procent, maar niet meer dan de markthuur. Deze wordt vastgesteld op basis van onafhankelijke taxaties.

Omnia Wonen vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat de huurders met een huishoudinkomen tot en met 41.056 euro een betaalbare woning kunnen huren. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 3,9 procent voor deze groep, Omnia Wonen kiest ervoor de huren met maximaal 1,9 procent te laten stijgen. Een gedeelte van deze groep, een kwart, krijgt zelfs helemaal geen huurverhoging.

Voor huishoudens met een of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en voor huishoudens van vier of meer personen geldt een wettelijke uitzondering. Voor deze groepen geldt ook een maximale huurverhoging van 1,9 procent, ongeacht de hoogte van hun huishoudinkomen. Alle huurders ontvangen het bericht over de huurverhoging voor 1 mei. Volgens de wet mag een corporatie de huren elk jaar aanpassen. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. De huurverhoging die de corporatie uiteindelijk op 1 juli doorvoert, is afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder(s). Op de website van Omnia Wonen, www.omniawonen.nl, staat de complete toelichting en uitleg over de huurverhoging 2018.