• Ermelo streeft naar versterking van vitale vakantieparken en pakt permanente bewoning aan

    Wijnand Kooijmans

Inzet op vitale vakantieparken

ERMELO Recreatiebedrijven in de gemeente Ermelo moeten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Maar oneigenlijk gebruik, zoals permanente bewoning, en onveilige situaties worden aangepast.

Wijnand Kooijmans

Het zijn twee lokale speerpunten in het beleid vitale vakantieparken waarover een overeenkomst is gesloten tussen de deelnemende gemeenten. Waren het aanvankelijk de gemeenten op de Noord-Veluwe die op dit punt afspraken wilden maken, inmiddels zijn ook gemeenten als Ede, Barneveld en Apeldoorn aangeschoven.  Afspraak is dat gemeenten hun eigen speerpunten kunnen aangeven, zo zegt wethouder Esther Heutink die de overeenkomst namens Ermelo heeft ondertekend.

ECLATANT Vooral de eclatante bedrijven wordt de kans geboden zich verder te ontwikkelen. In totaal telt Ermelo 98 vakantieparken. Dat klinkt als veel. Volgens Heutink moet daarbij wel worden beseft dat vanaf zes huisjes sprake is van een park. Niet alle parken zijn even groot. Ermelo kent wel een aantal vijf sterren accommodaties, zoals De Paalberg en De Haeghehorst. In Ermelo is op vakantieparken sprake van een verwevenheid met de zorg. Het gaat dan veelal om personeel dat woont op zo'n park. Een heel andere problematiek, zo zegt Heutink, dan bijvoorbeeld in Putten waar vooral arbeidskrachten uit Oost Europese landen op parken wonen.

Op dit moment wordt gekeken of een aantal parken binnen de gemeente Ermelo mogelijk kan worden benut voor tijdelijke opvang van mensen. Het gaat dan onder meer om mensen in nood en starters die niet aan een huurwoning kunnen komen. "We hebben alle parken in het kader van de operatie vitale vakantieparken in kaart gebracht", zegt Heutink. ,,Tot nu toe ontbrak dat overzicht."

HORST Ermelo heeft de vakantieparken ondergebracht in drie clusters. Recreatie moet zich kunnen ontwikkelen op de Drieërweg en het Tonselse Veld. Dat geldt niet voor het gebied Horst, daar moet de recreatie op termijn worden omgezet naar andere functies. Probleem is vaak wel het eigendomsrecht. In een gebied als het Tonselse Veld waar in een gebied van veertig hectare sprake is van 600 verschillende eigenaren. ,,Hierdoor is het moeilijk stappen te zetten", zo erkent Heutink. Door aan te sluiten bij het landelijk netwerk van flexibiliteit in bestemmingsplannen hoopt ze toch ook hier tot de gewenste aanpak te komen.

REGIO Aan de plannen vitale vakantieparken is sinds 2014 gewerkt. Dit onder de vlag van de Regio Noordwest Veluwe. Met partners als de provincie Gelderland, het bedrijfsleven, de Recron en veiligheidsinstanties is gewerkt aan het bieden van economisch perspectief aan de recreatiebranche, een goede ruimtelijke inpassing en vergroting van de veiligheid op parken. Aanleiding was dat veel parken zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen welke de huidige recreant daaraan stelt. Opzet is dat parken waar geen realistisch perspectief is op een verantwoorde exploitatie gaan sluiten. In de gemeente Nunspeet loopt een pilot waarbij plaatsen op parken kunnen worden ingeleverd voor woningen.