Kinder- en jeugdklinieken GGz Centraal Amersfoort en Ermelo naar Almere

ERMELO Door de toenemende ambulantisering en minder vraag naar klinische behandelvormen voegt GGz Centraal in 2016 de kinder- en jeugdklinieken uit Amersfoort en Ermelo samen tot een nieuwe klinische voorziening in Almere. De mogelijkheid voor kortdurende klinische behandeling voor een jongere die dit nodig heeft blijft daardoor binnen Fornhese bestaan.

De ontwikkelingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de verschuivingen in het gehele jeugdveld veroorzaken ook beweging binnen Fornhese, meldt de organisatie. Fornhese wil naar eigen zeggen de poliklinische zorg zo dichtbij als mogelijk in de regio's (Veluwe en Veluwe Vallei, Eemland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland) blijven aanbieden. ,,Voor de regio Veluwe betekent dit dat wij onze polikliniek voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar in Ermelo handhaven. Daarnaast breiden we de deeltijdbehandeling voor jongeren uit op onze locatie in Ermelo."

Fornhese ontwikkelt op dit moment diverse intensieve ambulante behandelvormen waaronder IHT (Intensive Home Treatment) en HYPE (Helping Young People Early). IHT is een vorm van intensieve psychiatrische behandeling voor kinderen die in crisis dreigen te raken en die zonder deze behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden. Het IHT-team begeleidt ook kinderen die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben.

Bij HYPE gaat het om een vroege interventie voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met een zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis. Zij volgen een afgebakend programma van psychotherapie, casemanagement, gezinsinterventie en waar nodig crisisinterventie. De kracht van het programma zit in de nauwe samenwerking van het HYPE-team en de continuïteit in een cruciale levensfase (zonder de 'kloof' die er vaak is bij de overgang van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de volwassenenpsychiatrie).