• De Zaak van Ermelo verhuist naar dit pand van de voormalige koekjesfabriek.

    Wijnand Kooijmans

Kringloopwinkel naar voormalige koekjesfabriek

ERMELO Kringloopwinkel De Zaak van Ermelo verhuist naar het voormalige pand van de koekjesfabriek aan de Herderlaan 12 in Ermelo. Hier krijgt men ruim 2.600 vierkante meter aan ruimte ter beschikking.

Wijnand Kooijmans

Het Ermelose college van burgemeester en wethouders is bereid hiervoor de functie van het pand te wijzigen. De kringloopwinkel is nu nog gevestigd op het terrein van landgoed Veldwijk. Daar kan het op termijn echter niet blijven gezien de plannen voor onder meer woningbouw op dit terrein.

BEDRIJVENTERREIN Volgens het college past een kringloopwinkel niet in een reguliere winkelstraat vanwege onder de meer het veelvuldig aan- en afvoeren van spullen. Daarmee gaan ook een groot aantal verkeersbewegingen gepaard. Bovendien gaat het vaak om grote spullen. Dat maakt dat deze vorm van detailhandel wel past op een bedrijventerrein.

KOEKJESFABRIEK In het pand was voorheen koekjesfabriek 't Sluisje gevestigd. Deze ging eind 2017 failliet. De eigenaar van het pand heeft in de Zaak van Ermelo een potentiële huurder gevonden. Hij wil echter de bestemming van het pand niet definitief wijzigen. Dit om alle opties mogelijk te houden mocht de samenwerking met de Zaak van Ermelo wijzigen.

Bij een herziening van het totale bestemmingsplan voor Kerkdennen kan het college overigens wel de bestemming dusdanig wijzigen dat alleen een bedrijf in een lagere milieucategorie in de toekomst wordt toegestaan. Dit indien het pand al jarenlang niet meer volgens de oorspronkelijke functie wordt gebruikt.

PARKEREN Het parkeren behoeft, zo is de verwachting, geen probleem te vormen. Op grond van de huidige bestemming zijn er 63 parkeerplaatsen benodigd waar 53 parkeerplaatsen volstaat voor de kringloopwinkel.

De komst van de kringloopwinkel past, zo zegt wethouder Laurens Klappe, prima binnen de door de gemeenteraad gewenste verkleuring van het bedrijventerrein Kerkdennen. Een kringloopwinkel is een lichtere vorm van bedrijvigheid dan op grond van de huidige bestemming is toegestaan. In het verleden werd nog de komst van een veilinghal geweigerd door het toenmalige college en raad.  Inmiddels is het standpunt van de raad in dit opzicht gewijzigd.

ARBEIDSMARKT Bovendien speelt in de overwegingen mee dat de kringloopwinkel ook een maatschappelijke functie vervult. Onder meer door werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het college geeft wel aan alleen dit specifieke verzoek medewerking te willen verlenen. Van de medewerking is het vestigen van een milieustraat nadrukkelijk uitgesloten. Ook wil het college voorkomen dat de deur voor verplaatsing van winkels naar dit bedrijventerrein wagenwijd wordt open gezet. De termijn waarbinnen de verhuizing plaats vindt is nog niet bekend.