• Linda Heller

Prestigieuze onderscheiding voor digitalisering in St Jansdal

HARDERWIJK Ziekenhuis Sint Jansdal heeft de HIMSS EMRAM 7 Award ontvangen. Deze internationale erkenning toont aan dat St Jansdal zijn zorgprocessen optimaal ondersteunt met de inzet van digitale hulpmiddelen. ,,Wereldwijd is dit een soort Michelin-ster voor kwaliteitsverbetering door middel van digitalisering", schrijft het ziekenhuis. ,,Slechts vier ziekenhuizen in Europa hebben deze '3-sterren Michelinonderscheiding', de allerhoogste status."

Jan Voorburg, lid raad van bestuur: ,,De award past in de strategische ambities van ons ziekenhuis. Wij geloven in de kracht van digitale ondersteuning van onze zorgprocessen en gebruiken onze digitale data voor veilige, kwalitatief hoogstaande maar ook persoonsgerichte en persoonlijke zorg." Ook Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur is heel blij met dit resultaat: ,,We zijn erg trots op de toekenning. Deze award is een markering op ons pad van strategie-realisatie en een erkenning voor de toewijding en het harde werken van alle medewerkers in ons ziekenhuis."

DIGITAAL Binnen het ziekenhuis zorgen de integrale werkprocessen voor de HIMSS 7-status. Voorbeelden zijn het gebruik van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier, de hoogst denkbare medicatieveiligheid, de elektronische beschikbaarheid van beelden en volledig digitale werkplekken. Dit alles verhoogt de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Vele veiligheidsmechanismen helpen e zorgverleners hierbij. Bijvoorbeeld waarschuwingen bij kwetsbaarheidsrisico's voor ouderen, meldingen die de zorgverleners attent maken op (mogelijk) nierfunctieverlies of dreigende sepsis.

Het aantoonbaar verhogen van de patiëntveiligheid komt volgens de instelling goed in beeld bij het verstrekken van medicijnen. Zowel de patiënt als het medicijn als de voorschrijving worden aan het bed gecontroleerd door middel van een barcode. Dit systeem voorkomt dat mensen verkeerde medicijnen toegediend krijgen. ,,Onze apothekers zijn een drijvende kracht geweest in het optimaliseren van de medicatieveiligheid door middel van de inzet van onze digitale hulpmiddelen en zijn inmiddels veelgevraagde gastsprekers op diverse nationale en internationale congressen."

Digitale transformatie gaat bepalend worden in het toekomstig succes en continuïteit van zorginstellingen. Binnen het St Jansdal is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd op dit vlak en er is nu ook anderhalf jaar een platform 'digitale dokters' actief waarin medisch specialisten gezamenlijk nadenken over deze digitale transformatie.

Cas Colder, longarts en lid van de IT-Programmaraad geeft aan: ,,De digitalisering gaat veel sneller dan we denken. Over een paar jaar komt de patiënt alleen nog voor fysieke interactie of -behandelingen in het ziekenhuis. De voorbereiding gaat vanuit huis en de nabehandeling ook, met de nodige robotica en elektronische berichtgeving hieromtrent. Daar moet je je niet door laten verrassen, maar moet je je op voorbereiden. Wij zijn goed op weg en worden steeds enthousiaster."