• Linda Heller

Vier sterren voor apneuzorg St Jansdal

HARDERWIJK Het Slaap-/Waakcentrum Harderwijk, onderdeel van Ziekenhuis St Jansdal, houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van slaapapneu. Het centrum behoort tot een van de topklinieken in ons land en ontving deze week vier van de vijf sterren van ApneuVereniging Nederland.

Apneu, of OSAS (Obstructieve Slaap Apneu Syndroom), is een ademhalingsstoornis tijdens het slapen, waarbij de ademhaling tijdens het snurken soms wel langer dan dertig seconden stopt. Slaapapneu komt vaker voor dan men denkt. Mensen die lijden aan slaapapneu zijn zich hier meestal niet van bewust, terwijl de aandoening ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en goed is te behandelen.

In het Slaap-/Waakcentrum Harderwijk kunnen patiënten terecht voor diagnostiek, behandeling en controle van apneu. Er is wel een verwijzing van de huisarts nodig. Binnen één week zijn alle onderzoeksresultaten bekend en is er een voorstel voor een behandelplan. Dit wordt met de patiënt besproken. Bij twijfel of als het alleen snurken betreft, kan er door de huisarts eerst een slaaponderzoek door middel van een screeningsapparaat worden aangevraagd. De huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek en kan patiënten vervolgens voor het juiste traject insturen.

In het Slaap-/Waakcentrum werkt een multidisciplinair team samen. Alle leden van het team zijn met hun eigen specifieke deskundigheid betrokken bij de diagnostiek, behandeling en controle van slaapstoornissen. Het team bestaat uit kaakchirurgen, KNO-artsen, longartsen, een neuroloog, een bijzonder tandheelkundige, osas-consulenten en knf-laboranten.

Voor de patiënten betekenen de sterren dat zij er zeker van kunnen zijn dat slaapapneu binnen het St Jansdal op de juiste wijze, snel en efficiënt wordt onderzocht en behandeld.